Ägarlägenhet

Vad är en ägarlägenhet?

En ägarlägenhet är som ett radhus på höjden där du köper din lägenhet och blir lagfaren ägare. Du äger och ansvarar för din lägenhet och de gemensamma utrymmena sköts via en samfällighetsförening, precis som i ett radhusområde.

 

Fördelar med ägarlägenhet

Att bo i en ägarlägenhet innebär stor personlig frihet i att ändra om i lägenheten, hyra ut eller sälja till vem du vill och dessutom med lägre fasta kostnader än i en bostadsrätt.

Lån
Inget gemensamt lån

Det finns inget gemensamt lån som det gör i bostadsrättsföreningen. Därför blir månadsavgifterna väsentligt lägre för ägarlägenheter jämfört med bostadsrätter.

Ränteavdrag
Nyttja ränteavdraget fullt ut

Ägarlägenheten kostar ofta mer att köpa jämfört med motsvarande bostadsrätt eftersom det inte finns något gemensamt lån som i bostadsrättsföreningen. Å andra sidan kan du nyttja ränteavdraget fullt ut och få en stor del av räntekostnaderna tillbaka. Ränteavdraget innebär att 30% av dina räntekostnader dras av och betalas tillbaka till dig av staten. Antingen kommer pengarna i en klumpsumma efter det att du deklarerat eller så skattejämkar du och det dras mindre skatt på din lön varje månad. Ränteavdraget kan du inte nyttja med bostadsrättsföreningens lån och på så sätt går du miste om en del av återbäringen.

Äga
Direkt ägande

Den huvudsakliga skillnaden mellan en bostadsrätt och en ägarlägenhet är att du som köper en bostadsrätt har köpt rätten att bo i lägenheten, medan du som köper en ägarlägenhet äger den fullt ut, har lagfart och kan pantsätta den. Ägarlägenheter räknas som fast egendom och med det kommer större frihet. Eftersom det inte finns någon bostadsrättsförening med stadgar och regler som styr förenklar det ägandet på många plan.

Sälja
Sälj till vem du vill

Om du vill sälja din ägarlägenhet behöver inte köparen godkännas av styrelsen i bostadsrättsföreningen såsom den måste vid försäljning av bostadsrätt. 

Uthyrning
Fri uthyrning

Du kan hyra ut ägarlägenheten till vem du vill. Det finns begränsningar i hur mycket hyra du får ta ut om det är en privatperson som hyr. Om det är ett företag/juridisk person som hyr lägenheten kan du bestämma hyresnivån själv. Detta öppnar upp möjligheterna för investering, en chans till att tjäna pengar på sin lägenhet.  

Renovera
Renovera enklare

I en ägarlägenhet har du större frihet att göra om och renovera. Det finns ingen styrelse som du behöver fråga om lov innan du gör olika renoveringar eller förändringar, så länge du inte åsamkar skada på själva fastigheten eller dess konstruktion.