Vill du hyra lägenhet? Gå hit
Hyresgäst hos oss? Gå hit

Boende för alla

Tillsammans arbetar vi för att utveckla attraktiva hem i långsiktigt hållbara miljöer där de boende kan trivas, utvecklas och må bra. Vi skapar framtidens boende redan idag.

Sveafastigheter Bostad Group är sammansatt av fyra verksamhetsgrenar: förvaltningsfastigheter, hyresrätts-, bostadsrätts- och samhällsfastigheter. Sedan mitten av 2018 har de fyra verksamhetsområdena verkat tillsammans för att bidra till en hållbar bostadsmarknad.

Hyresrätter | BostadsrätterSamhällsfastigheter

Hyresrätter

Våra hyresrätter ska vara hållbara och funktionseffektiva och med nöjda hyresgäster. Vår vision är att vara en ledande förvaltare av hyresrätter – och en innovativ utvecklare av nya projekt.

Läs mer om våra Hyresrätter

Bostadsrätter

Våra bostadsrätter kännetecknas av stark och nytänkande arkitektur med fokus på innovation och hållbarhet.

Läs mer om våra Bostadsrätter

Samhällsfastigheter

Med en äldre befolkning ökar behovet av fler variationsrika och moderna boenden för äldre.

Läs mer om våra Samhällsfastigheter