Bostadsrätter med prisvinnande arkitektur | Sveafastigheter
Bostadsrätter

Bostadsrätter med prisvinnande arkitektur

Våra bostadsrätter kännetecknas av stark och nytänkande arkitektur med fokus på innovation och hållbarhet. Projekten leds av Rahel Belatchew, en internationellt erkänd och prisbelönad arkitekt och grundare av Belatchew Arkitekter.

För den som vill äga sitt boende bygger vi framtidens bostadsrätter. I december 2018 uppgick portföljen av bostadsrätter till cirka 1 000 lägenheter, och vår målsättning är att uppföra cirka 100 lägenheter årligen. Inom området bostadsrätter utvecklar vi såväl infill-projekt – nya bostäder i ett redan bebyggt område – som större projekt med en blandad sammansättning där även hyresrätter och vård-/äldreboende integreras. Gemensamt är blicken mot nytänkande arkitektur och hållbar innovation.

Ansvarig Bostadsrätter

Rahel Belatchew

rahel.belatchew@sveafastigheter.se


Våra Bostadsrätter

ALLA PROJEKT

Hyresrätter

Våra hyresrätter ska vara hållbara och funktionseffektiva, med låg boendekostnad och nöjda boende. Vår vision är att vara en ledande förvaltare av hyresrätter – och en innovativ utvecklare av nya projekt.

Läs mer om våra Hyresrätter

Samhällsfastigheter

Med en äldre befolkning ökar behovet av fler variationsrika och moderna boenden för äldre. Med en skola i förändring ställs nya krav på skolmiljön. Hos Sveafastigheter finns erfarenhet, kompetens och kunnande i alla delar.

Läs mer om våra Samhällsfastigheter