Hyresbostäder där både du och klimatet trivs | Sveafastigheter
Vill du hyra lägenhet? Gå hit
Hyresgäst hos oss? Gå hit
Hyresrätter

Hyresbostäder där både du och klimatet trivs

Våra hyresrätter ska vara hållbara och funktionseffektiva och med nöjda hyresgäster. Vår vision är att vara en ledande förvaltare av hyresrätter – och en innovativ utvecklare av nya projekt.

Vi tror att en levande boendemiljö kräver blandade boenden, inte minst hyresrätter. Idag bygger Sveafastigheter hyresrätter i 26 olika projekt runtom i landet. Ambitionen är att slutföra 500 lägenheter årligen, samtidigt som vi strävar efter att addera nya byggrätter till vår portfölj. Med fokus på hållbarhet, innovation och låga kostnader utvecklar vi den nya tidens hyresboende.

För mer information kontakta

Svante Jernberg

svante.jernberg@sveafastigheter.se

För mer information kontakta

Lars Gärde

lars.garde@sveafastigheter.se


Våra Hyresbostäder

ALLA PROJEKT

Bostadsrätter

Våra bostadsrätter kännetecknas av stark och nytänkande arkitektur med fokus på innovation och hållbarhet.

Läs mer om våra Bostadsrätter

Samhällsfastigheter

Med en äldre befolkning ökar behovet av fler variationsrika och moderna boenden för äldre. Med en skola i förändring ställs nya krav på skolmiljön. Hos Sveafastigheter finns erfarenhet, kompetens och kunnande i alla delar.

Läs mer om våra Samhällsfastigheter