Bostadskö | Sveafastigheter

Bostadskö

Sveafastigheter förvaltar i dagsläget runt 3000 lägenheter. För att bo i någon av våra hyresrätter måste du stå i våra bostadsköer.

Att stå i vår bostadskö är helt kostnadsfritt men för att få hyra en lägenhet måste du vara över 18 år och kunna visa att du har en regelbunden inkomst i minst 6 månader före och efter inflyttningsdagen. 

Sveafastigheter Bostadskö (Gäller hyresrätter i Stockholm, Uppsala, Västerås och Mälardalen)

Hyra lägenhet i Helsingborg och Landskrona