Digitalisering

På Sveafastigheter strävar vi hela tiden efter att förbättra våra produkter och service. Digitaliseringen hjälper oss.

Ett bra digitalt stöd skapar ett mer hållbart arbetssätt med kortare administrativa processer, så att vi kan få mer tid och resurser för att möta våra kunder och deras förväntningar.

Genom strategiska partnerskap med innovativa företag kan vi erbjuda smarta, moderna lösningar till våra kunder. Så kan vi fokusera på det vi kan bäst: hållbar och trygg stadsutveckling.

Avy – en innovativ, digital boendetjänst

Avy är boendetjänsten som tillåter våra kunder att leva modernt i våra hem, och som ger oss fastighetsägare möjlighet att arbeta mer proaktivt med service. Via Avys boendeapp erbjuds våra kunder allt från digitala och flexibla betalningslösningar till unika tjänster knutna till hemmet – och möjligheten att i större grad påverka sitt boende.

När vi vet vad våra kunder behöver kan vi på ett effektivt och hållbart sätt tillmötesgå detta via Avys lätthanterliga plattform. Ett exempel är den mattestuga vi erbjuder i våra outnyttjade lokaler. Ett annat är att vi har kunnat bli 100% pappersfria i avisering och kommunikation.

”Avy möter kunden från deras perspektiv för att skapa en bättre boendeupplevelse och kvalitet i vardagen. Samtidigt är det ett smidigt verktyg för fastighetsägare att effektivisera internt och förstå vad man ska lägga krutet på. Vi är glada över att vara en viktig drivkraft i förändringen som just nu sker på fastighetsmarknaden där allt större fokus läggs på att lära känna sina kunder för en bättre boendeupplevelse och social hållbarhet” – Mikaela Svefors, affärsutvecklingschef, Avy

Hem med omtanke

Singel, senior, nygift eller stora familjen?
Sveafastigheter skapar hem med omtanke om
människor, klimatet och framtida generationer.