Fakturera Sveafastigheter

Hej leverantör till Sveafastigheter (tidigare SBB Bostad). Sveafastigheter tar emot fakturor på två sätt, elektronisk faktura och e-postfaktura (PDF-format), där elektronisk faktura rekommenderas. Pappersfaktura mottages ej.

Vid elektronisk fakturering är vår VAN operatör Scancloud.

Via nedan länk finner ni samtliga faktureringsadresser inom Sveafastigheter. Sök fram korrekt bolag för att få fram bolagets faktureringsadress. Om ni inte vet vilket bolag ni ska fakturera, använd ett av sökalternativen i filen för att får fram korrekt bolag och faktureringsadress.

Fakturaadresser för nedladdning

Sveafastigheter som kund hos er behöver få en indikation om en faktura inte är betald. Sveafastigheter accepterar inte inkassokostnader på grund av felaktigt skickade fakturor från våra leverantörer.

Har ni skickat oss en påminnelse och inte ser en betalning, då har vi troligen inte mottagit er faktura.  Det är med störst sannolikhet att faktureringsadressen är felaktig eller att fakturan är skickad på fel sätt. Ni som leverantör ansvarar för att kontakta beställaren hos oss så att eventuella felaktigheter i ert system uppdateras.

VID FAKTURAFRÅGOR
E-post: ekonom@sveafastigheter.se