Vill du bo här?
Så här gör du

Amaryllis / Tyresö

Nya bostäder i Tyresö

Sveafastigheter planerar för nya bostäder längs med Bollmoravägen i Tyresö.
Boendeform

Hyresrätt & Bostadsrätt

Projektstatus

Detaljplaneskede

Inflyttning

Ej fastställt

Amaryllis

Med varierande höjd på byggnaderna och färg på fasaderna utvecklar Sveafastigheter kv Amaryllis med både bostadsrätter och hyresrätter. Bebyggelsen kan komma att bilda ett bullerskydd för befintlig bebyggelse i området samt för parken innanför Kv Amaryllis.

Kontakt
Kontakt Hyresadministrationen
010-722 38 00
Information & Dokument
Arkitekt
Link Arkitektur
Projektchef
-