Vill du bo här?
Så här gör du

Hanstavägen / Stockholm

Mångfacetterat framtidskvarter

Framtidskvarteren Rogaland knyter samman Kista, Husby och Odde till en mångfacetterad socialt värdeskapande stadsmiljö rik på möjligheter och möten.
Boendeform

Hyresrätt & Bostadsrätt

Projektstatus

Detaljplaneskede, granskning pågår

Inflyttning

2028

Antal lägenheter

178

Antal rum

1-4 RoK

Parkering

Ja, garage

Hyreslägenheter och bostadsrätter Stockholm

Nyproduktion av olika boendetyper

Området rymmer olika upplåtelseformer och boendetyper för att skapa variation och möten. Här bygger vi i olika former: hyresrätter, bostadsrätter, kollektivboende och lokaler i bottenvåningarna.

Bo och lev i det nya kvarteret Rogland

Strukturen möjliggör det eftersträvade urbana stråk som gör att upplevda avstånd minskar, samtidigt som synergierna med Kista ökar. Längs Hanstavägen skapas välintegrerat stadsliv med handelslägen. Strukturen stärker det östvästliga parkstråket med utvecklade gröna kvalitéer; målpunkter som binder samman Odde och Husby med Järvakilen.

Genom att projektet tar tillvara på platsens mångfald, adderar målpunkter och verksamheter som skapar möten och trygghet, är det socialt värdeskapande. Verksamheterna längs det urbana stråket svarar mot ett befintligt lokalt behov men också ett framtida behov. Här föreslås samlingslokaler för föreningslivet och kommersiella verksamheter som befolkar gatan.

De nya bostäderna skapar närvaro i området både dag- och nattetid. Ena kvarteret blir ett kollektivhus med stor andel gemensamma ytor. Här planerar Sveafastigheter ha lokalkontor och hubb som exponeras mot det urbana stråket. Halvpublika ytor och Sveafastigheters närvaro bidrar även till trygghet på platsen. Som en del i Sveafastigheters satsning placeras förvaltningskontoret för norrort inom Rogalandet. Detta blir utgångspunkten för socialt värdeskapande arbete i området. Med denna hubb som utgångspunkt har vi ambitionen att utbilda och anställa lokala värdar.

Tillsammans med det lokala föreningslivet Changers Hub, vill vi skapa rum för läxhjälp som innovation. Denna verksamhet utgår från hubben men sprids längs gatans bottenvåningar.

Kontakt
Växeln
0200-22 72 00
Information & Dokument
Byggstart
2026
Inflyttning
2028
Arkitekt
White Arkitekter
Projektchef
Suzan Amin
Bo i Hanstavägen Stockholm

Sveafastigheter förmedlar alla lediga lägenheter genom HomeQ. Det är gratis att stå i bostadskön hos HomeQ. Du skapar ett konto på www.homeq.se där du också gör din intresseanmälan för de lägenheter som matchar dina önskemål.

Sveafastigheters uthyrare behandlar din intresseanmälan och bjuder in till visning av den aktuella lägenheten om du är godkänd enligt vår uthyrningspolicy. Du hittar vår uthyrningspolicy under fliken "Att bo hos oss".

Till bostadskön