Vill du bo här?
Så här gör du

Kvarteret Upp! / Uppsala

Minskad klimatpåverkan och boendeformer som passar alla!

Välkomna till Upp!. Ett kvarter med ambitionen att uppföras i enlighet med gränsvärdena för utsläpp i SGBC:s NollCO2-certifiering. Upp! kommer ha flera olika upplåtelseformer och gemensamma, grönskande ytor att uppleva.
Boendeform

Hyresrätter, trygghetsboende och ägarlägenheter

Projektstatus

Bygglovsskede

Inflyttning

2026

Sveafastigheter pushar sitt hållbarhetsarbete framåt, projekt för projekt. Upp! planeras och byggs med sikte att nå riktvärdena för utsläpp i Sweden Green Building Councils NollCO2-certifiering. Energiförbrukningen i Upp! strävar efter att halveras gentemot BBR-krav. Det möjliggörs bland annat genom solceller och samverkan med Ecoclimes lösning för spillvattenåtervinning. Likt alla Sveafastigheters hus som byggstartats från 2021 kommer Upp! certifieras med Miljöbyggnad Silver.

Kvarteret Upp! i Östra Sala backe kommer göra rum för människor med olika bakgrund, livsstil, intressen och livsskeden. Det möjliggörs genom en blandning av olika upplåtelseformer, storlekar på lägenheterna och gemensamma ytor i trygghetsboendet. Det blir hyresrätter, trygghetsbostäder, lägenheter med flexibla rumsindelningar och ägarlägenheter med tillhörande lösning för att sänka trösklarna för unga som vill äga sitt boende samt en förskola.

Kvarteret Upp! har få upprepningar då husen varierar i storlek, material, struktur och färg. Mellan husen kommer en grönskande innergård uppenbaras med bland annat ängsblommor som lockar en bredd av insekter för att öka den biologiska mångfalden. En oas som fungerar som en förlängning av det egna hemmet, där det blir lätt att röra sig och den uppenbara platsen för grannar att umgås. Längs väggar kommer växter klättra upp och taken kläs med sedum och solceller.

Upp! ligger i nära anslutning till grönska, service och gång- och cykelstråk som skapar förutsättningar för de boende att få upp pulsen och leva hållbart. Cykelpool kommer finnas för de boende.

Kontakt
Kontakt Hyresadministrationen
010-722 38 00
Information & Dokument
Antal lägenheter
cirka 200
Byggstart
2024
Inflyttning
2026
Arkitekt
Krish + Dereka Arkitekter
Projektchef
Caroline Hansols
Bo i Kvarteret Upp! Uppsala

För att ha möjlighet att hyra en bostad i Kvarteret Upp! behöver du stå i Sveafastigheters bostadskö. Det är helt kostnadsfritt och det går snabbt och enkelt att ställa sig i kön.

All information gällande hur bostadskön fungerar hittar du på sidan för våra hyresgäster

Till bostadskön