Vill du bo här?
Så här gör du

Prästgården / Vaxholm

Kollektivboende vid den gamla prästgården i Vaxholm

Sveafastigheter utvecklar tillsammans med BiG Vaxholm ett kollektivboende om cirka 26 hyreslägenheter på prästgårdstomten i Vaxholm.
Boendeform

Hyresrätt i kollektivboende

Projektstatus

Detaljplan samråd klart

Antal lägenheter

26 st

Antal rum

1-3 RoK

Parkering

Ja, markparkering

Ett hus blir till

Att uppföra en byggnad tar tid. Mycket kan hända på vägen och det är inte alltid ett färdigt projekt ser ut som det gjorde på ritbordet. Ett projekt börjar oftast med marken, enkelt uttryckt en plats där ett hus kan stå. I detta fall är det kyrkans prästgårdstomt.

Hänsyn till kulturmiljövärden

Projektet Prästgården i Vaxholm har under 2021 varit ute på samråd. Länsstyrelsen har under samrådet bland annat lämnat synpunkter om hur planförslaget påverkar kulturmiljövärdena i riksintresset för kulturmiljövården, som bland annat skyddar uttrycken av förindustriell skärgårdsstad och skärgårdsbefolkningens levnadsbetingelser och förut­sättningarna för odling och bebyggelse. Vi på Sveafastigheter ska nu anpassa projektet efter dessa ståndpunkter. Bland annat har vi tagit in en kulturmiljökonsult som kan hjälpa oss att ta rätt beslut med hänsyn till kulturmiljövärden.

Vår vision för Prästgården

Vi vill tillsammans med BiG Vaxholm bygga ett kollektivboende med hyreslägenheter i Vaxholm. Den gamla prästgården kommer att restaureras och planen är att gemensamhetslokaler, storkök samt två övernattningsrum för gäster kommer att inrymmas här. Även en del som kyrkan har möjlighet att hyra kommer att finnas i den gamla prästgården. På resten av marken vill vi bygga två nya huskroppar som ska harmoniera med den befintliga byggnaden, Prästgården, och omgivningen. En kulturmiljökonsult har hjälpt oss att följa de riktlinjer som finns för att bevara kulturmiljövärdena.

Kollektivhus, vad betyder det?

Ett kollektivhus är ett helt vanligt bostadshus. Lägenheterna är utformade precis som ”vanliga lägenheter” och har sina egna kök och badrum. Ett kollektivhus är inte samma sak som att bo i kollektiv. Det som skiljer ett kollektivhus från ett traditionellt boende är gemenskapen. Hela idén grundar sig i att vi mår bättre när vi umgås mer socialt och har större medbestämmande och inflytande på vårt eget boende.

Lägenheterna i kollektivboendet hyrs ut i samråd med BiG Vaxholm och för att ha möjlighet att bo här behöver du både stå i vår bostadskö och vara medlem i föreningen. Mer info om föreningen hittar du här.

Vill du veta mer om Prästgården?

Har du funderingar eller frågor kan du kontakta Caroline Hansols. Nedan ser du vår tidslinje med alla steg i projektet från markköp till färdigställande av hyresbostäder.

Tisdlinje Prästgården Vaxholm
2017
Affärsförslag mellan Sveafastigheter och BiG Vaxholm avseende utveckling av kollektivboende på Prästgården.
2019
Intentionsavtal om köp av prästgården mellan Sveafastigheter och Vaxholms församling.

Intentionsavtal om köp av prästgården mellan Sveafastigheter och Vaxholms församling.

2021
Detaljplanesamråd.

Projekt Prästgården i Vaxholm har under 2021 varit ute på samråd. Länsstyrelsen har bland annat haft åsik­ter om hur planförslaget påverkar kulturmiljövärdena i riksintresset för kulturmiljövården, som bland annat skyddar uttrycken av förindustriell skärgårdsstad och skärgårdsbefolkningens levnadsbetingelser och förut­sättningarna för odling och bebyggelse. Vi på Sveafastigheter måste nu anpassa projektet efter dessa ståndpunkter. Bland annat har vi tagit in en kulturmiljökonsult som kan hjälpa oss att ta rätt beslut med hänsyn till kulturmiljövärden.

2022
Omarbetning av förslaget.

När samrådsyttranden samlats in börjar byggaktören arbeta om projektet och förbereda det för nästa run­da i processen: granskningen. Det är ofta i det här skedet, mellan samråd och granskning, som större förändringar i ett projekt görs.

2023
Granskning av detaljplanen.

Granskningen är unge­fär samma procedur som samrådet. Berörd allmänhet och olika instanser har återigen rätt att komma med synpunkter.

2024
Antagande av detaljplanen.

När planen varit ute på granskning ska den antas. Antas den, vilket oftast är fallet, blir det en ny detalj­plan. Mellan granskningen och antagandet får bygg­företaget göra mindre justeringar av förslaget. Men man kan inte lägga på nya våningar eller byta uttryck. Inga större ändringar kan göras, då måste förslaget ut på ny granskning.

Kommunfullmäktige får ärendet av tjänstemännen och klubbar igenom planen. Efter planen antagits finns det en överklagandetid. Om inga överklaganden görs under den tiden vinner planen laga kraft. Och Svea­fastigheter kan då ansöka om bygglov.

2025
Byggstart.

Sveafastigheter, en ansvarstagande och långsiktig bostadsutvecklare

Långsiktig förvaltning

Sveafastigheter utvecklar, bygger och förvaltar hem med omtanke om människor, klimatet och framtida generationer. Bostäderna utvecklas efter platsens unika behov, byggs med hållbarhetslösningar i framkant och förvaltas långsiktig. Sveafastigheters vision är att vara ledande utvecklare och förvaltare av attraktiva och hållbara hem och kvarter, med ansvar för att människor trivs och känner sig trygga.

Prisvinnande arkitektur

2021 tilldelades vi Uppsala kommuns arkitekturpris för hyreshusen i Kvarteret Tryffeln i villaområdet Norby. För oss är det ett bevis att vi utvecklar och bygger bostäder som uppskattas och efterfrågas. Vi utvärderar och utvecklar oss hela tiden för att använda de främsta hållbarhetslösningarna i våra projekt och för att människor ska trivas och må bra.

Pris för bästa hyresvärd nyproduktion

2022 vann vi Kundkristallen för Årets Nyproduktion 2022. Det är vi väldigt glada och stolta över. Kundkristallen är ett kvitto på att vi skapat, byggt och förvaltar hem med omtanke om människorna. Det sporrar oss att fortsätta bygga triv­samma och klimatsmarta hem och kvarter där vårt engagemang sträcker sig utanför husväg­garna.

Hyreslägenheter i kollektivboende Prästgården Vaxholm

För dig som vill läsa mer

Kundkristallen 2022

Focken i Västerås,

Vår syn på kollektivhus 

Kollektivhuset Rudbeckia i Uppsala.

Projektet Tryffeln

Uppsala kommuns arkitekturpris.

BiG I Vaxholm

Information & Dokument
Arkitekt
Kirsh + Dereka Arkitekter
Projektchef
Caroline Hansols
Byggstart
2026
Bo i Prästgården Vaxholm

För att ha möjlighet att hyra en bostad i Prästgården behöver du stå i Sveafastigheters bostadskö. Det är helt kostnadsfritt och det går snabbt och enkelt att ställa sig i kön.

All information gällande hur bostadskön fungerar hittar du på sidan för våra hyresgäster

Till bostadskön