Vill du bo här?
Så här gör du

Södra Hallsta / Salem

Bo i gemenskapen i Rönninge Parkstad

I Rönninge Parkstad står hållbarhet och gemenskap i centrum, i ett naturnära område med urbana influenser.
Inflyttning

2027

Antal lägenheter

216 st

Projektstatus

Detaljplaneskede

Kvarteret erbjuder en bredd av upplåtelseformer med hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. Kvarteret består av främst tre olika typologier, stadshusen, parkhusen och skogshusen.

Taklandskapet i kvarteret levandegörs med varierade volymer och materialval som förstärker områdets karaktär. Taken förses med gröna ytor och solceller för dagvattenfördröjning och energiutvinning. De indragna våningarna förses med generösa takterrasser, liksom förskolans tak som består av ett grönt tak med växthus för utomhuslek och pedagogisk odlingsmöjlighet.

”Taken förses med gröna ytor och solceller för dagvattenfördröjning och energiutvinning.”

Hållbarhetskonceptet möter framtidens vision om energieffektivitet, miljömedvetenhet samt lyfter ett gott socialt klimat med engagemang och social hållbarheten.

Material har valts utifrån hållbarhetsaspekter där miljömedvetna material som trä och tegel har använts flitigt. Trä är ett förnyelsebart material som binder CO2 medan tegel är naturmaterial som är ett långsiktigt smart alternativ utan krav på underhåll.

På samma vis som en by med gränder och torg, präglas Rönninge Parkstad av tät och småskalig bebyggelse. Närheten till grannarna bygger upp en känsla av samhörighet och gemenskap oavsett var i området du bor.

För att skapa en socialt hållbar stadsdel erbjuds en mix av lägenhetstyper och upplåtelseformer. Individer med olika socioekonomiska bakgrunder har möjlighet att bosätta sig i samma område och även stanna i området genom livets olika skeden och förändrade livsförutsättningar.

Kontakt
Växeln
0200-22 72 00
Information & Dokument
Byggstart
2025
Inflyttning
2027
Arkitekt
Belatchew Arkitekter
Projektchef
Niklas Lorentz
Bo i Södra Hallsta Salem

Sveafastigheter förmedlar alla lediga lägenheter genom HomeQ. Det är gratis att stå i bostadskön hos HomeQ. Du skapar ett konto på www.homeq.se där du också gör din intresseanmälan för de lägenheter som matchar dina önskemål.

Sveafastigheters uthyrare behandlar din intresseanmälan och bjuder in till visning av den aktuella lägenheten om du är godkänd enligt vår uthyrningspolicy. Du hittar vår uthyrningspolicy under fliken "Att bo hos oss".

Till bostadskön