Vill du bo här?
Så här gör du

Wättinge / Tyresö

Bo i Tyresös nya bostadsområde Wättinge

Belatchew Arkitekter har på uppdrag av Sveafastigheter tagit fram det vinnande förslaget för markanvisningstävlingen för den första etappen av Wättingeområdet, Tyresö kommuns nästa stora utvecklingsområde.
Boendeform

Hyresrätt & Bostadsrätt

Inflyttning

2028

Antal lägenheter

210 st

Projektstatus

Detaljplaneskede

Det vinnande förslaget, som planeras i anslutning till Tyresö centrum intill Farmarstigen, öster om Granängsringen, innehåller totalt sju byggnader med varierande karaktär och blandat bostadsrätter samt hyresrätter.

Tyresö kommun lyfter även fram vikten av att Sveafastigheter förslag främjar den sociala hållbarheten i området, inte minst genom etableringen av ett nytt torg invid de sju fastigheterna.

”Materialvalen är ljusa och naturnära och ska samspela med naturen i omgivningen.”

Materialvalen är ljusa och naturnära och ska samspela med naturen i omgivningen. Hörnen i kvarteret har också fått en karaktäristisk volym med något lutande fasader i plåt. Däremellan är fasaderna putsade. Huset med soltrappan uppe på taket blir klätt i trä. Området ska också innehålla en cykelverkstad i anslutning till ett cykelrum. Detta ska möjliggöra för aktiviteter och bli en naturlig mötesplats.

Kontakt
Kontakt Hyresadministrationen
010-722 38 00
Information & Dokument
Byggstart
2027
Inflyttning
2028
Arkitekt
Belatchew Arkitekter
Projektchef
Åsa Hansson
Bo i Wättinge Tyresö

För att ha möjlighet att hyra en bostad i Wättinge behöver du stå i Sveafastigheters bostadskö. Det är helt kostnadsfritt och det går snabbt och enkelt att ställa sig i kön.

All information gällande hur bostadskön fungerar hittar du på sidan för våra hyresgäster

Till bostadskön