Hållbarhet

Framtidens hållbara boende är redan här.

Vi har byggt ett av Sveriges första stora plusenergihus. Ett hus som producerar mer el än det spenderar. Och det var bara början.

Hur långt går det att driva utveck­lingen inom energieffektivisering, mobilitet och social hållbarhet – parallellt med hög arkitektonisk kvalitet och bibehållen låg hyra? Det började vi utforska med projekten Focken och Neptun i Västerås. Lärdo­marna har sedan utvecklats i projektet Hydran, som byggstartade under året. Och resultatet så här långt har överträffat förväntning­arna.

Neptun, som stod klart för inflyttning under 2018, är cer­tifierat enligt Miljöbyggnad Guld och nominerat till priset Årets Bygge 2019 av tidningen Byggindustrin.

”Det är ett svindlande exempel som visar hur vi kan ersätta fossileldad uppvärmning med byggnader som genererar mer energi än de förbrukar”– Ulf Edvardsson, projektledare på Fastighetskontoret, Västerås stad.

Det är ett sällsamt möte mellan historia och framtid som äger rum i den nya miljöstadsdelen Öster Mälarstrand i Väs­terås. På den gamla kolkajen mitt emot Västerås ångkraftverk har Sveafastigheter, hundra år efter att kraftverket togs i bruk, uppförs kvarteret Neptun som är självförsörjande med förnybar energi. Byggnaderna är Sveriges första flerbostadshus som är byggda som plusenergihus – hus som pro­ducerar mer energi än de förbrukar. Solcellerna på taken beräk­nas producera ett överskott på omkring 20,000 kWh per år.

”Västerås stad lämnade en färdig detaljplan och vi såg poten­tialen för solceller i de södervända snedtaken” – Svea­fastigheter Bostads vd Svante Jernberg.

En utmaning var att hitta en lösning för fönstren, som måste ge tillräckligt ljusinsläpp för Miljöbyggnad Guld men för behålla husets överskott inte släppa ut för mycket energi. Samtidigt reducerar bergvärme kombinerad med vattenburen golvvärme bostädernas energiförbrukning. Och för att minska energiförlus­ten från varmvattencirkulation installerades tomrörssystemet 3Eflow i ett av trapphusen. Systemet förser varje kran i trapphuset med varmvatten från ett eget rör när kranen vrids på. I ett sam­arbete med Mälardalens högskola mäts husets energiförbrukning kontinuerligt.

Sveafastigheters första färdigställda projekt i områ­det Öster Mälarstrand var de fyra punkthusen i kvarteret Focken. Här startade arbetet med att utveckla olika mobilitetstjänster.

”Vi köpte in eldrivna lådcyklar och skapade en cykelpool för hyresgästerna. Ju fler mobilitetstjänster vi erbjuder, desto färre parkeringsplatser behöver vi köpa in”, – Svante Jernberg.

Kvarteret har 3,5 cykelplatser per lägenhet och en verkstads­station med pump och verktyg för cykelreparationer. Bilpoolfö­retaget Sunfleet bjöds in och bidrog med fyra miljöbilar till området, som är tillgängliga både för Sveafastigheters hyresgäster och för andra. Utemiljön planerades omsorgsfullt för att skapa trivsamma mötesplatser för ökad gemenskap och långsiktig social hållbarhet. Bon för fjärilar, bin och fladdermöss, liksom en damm för grodor (och, visade det sig, för plaskglada barn), bidrar till biologisk mångfald.

Det sista projektet i området, trygghetsboendet Hydran, bör­jade byggas under året. Här kommer lärdomarna från Focken och Neptun att utvecklas ytterligare. Solcellerna på taken komplette­ras med fjärrvärme istället för bergvärme, vilket ger ännu bättre energiekonomi. Fokus på social hållbarhet är ännu starkare.