Hem med omtanke

Singel, senior, särbo, nygift eller stora familjen? Sveafastigheter skapar hem med omtanke om människor, klimatet och framtida generationer.

Omtanke om människor

Vi vill att de som bor i våra hus och kvarter trivs, känner sig trygga och mår bra. Därför skapar vi grönskande och sociala bostadsgårdar och gemensamma utrymmen som takterrasser och gemensamhetslokaler för allt från släktmiddagar till läxläsning. Därför arbetar för att grannar ska vara mer än namn på en dörr. Vi har bland annat arrangerat sommarfest i kv Tryffeln i Uppsala, julbak i trygghetsboendet Hydran i Västerås och i Hagsätra arrangeras det öppna rörelseaktiviteter för barn och vuxna i samarbete med En Frisk Generation. Det är ett sätt att lära känna en plats och människor som bor och vistas i ett område redan innan vi satt spaden i marken. Under 2022 är målet att arrangera minst en social aktivitet per fastighet för att öka granngemenskapen.

Sveafastigheter har en bredd av bostäder under utveckling och i förvaltning. Det rör sig om hyresrätter och bostadsrätter, trygghetsbostäder och LSS, kollektivhus och lägenheter där kompisar enkelt kan bo tillsammans. Sveafastigheter tror på att blanda upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar i bostadsområden, då olika boendeformer passar olika människor i olika delar av livet. Exempelvis har Sveafastigheter i villaområdet Norby, Uppsala, byggt hyresrätter. Ett projekt som tilldelades Uppsala kommuns Arkitekturpris 2021.

Våra olika boendeformer i kombination med att vi har generösa ekonomiska krav för inflyttning och erbjuder sociala kontrakt till kommuner gör att vi kan erbjuda hem till fler.Ett eget hem möjliggör en stabil grund, då en egen trygg och bra bostad ofta är förutsättning för att andra delar i livet ska fungera, såsom utbildning och arbete.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här

Omtanke om klimatet

Med omtanke om klimatet pushar vi vårt hållbarhetsarbete framåt, projekt för projekt. Lärdomar utvärderas, nya tekniker och material testas och krav ställs på leverantörer för att snabba på omställningen till en hållbar bostadsbransch. Alla projekt som byggstartas från och med 2021 utvecklas och byggs för att uppnå minst Miljöbyggnad Silver.

Sveafastigheter har byggt Sveriges första stora plusenergihus, Neptun, som invigdes 2019. Alla fastigheter, inklusive kontoren, drivs av förnybar energi. Med vetskapen om att Sveafastigheter kan uppföra energismarta hus har fokus sedan varit att kraftigt minska utsläppen från byggnationen. Därför gjordes en studie, Betongbygglådan, där det undersöktes om Neptun skulle kunna byggas igen med lägre utsläpp från byggnationen med befintliga tekniker och material. Resultatet visade på en halvering av klimatpåverkan jämfört med utfallet i Betongbygglådan 2019.

Lärdomarna från Betongbygglådan har nu använts i praktiken. Hösten 2021 byggstartades kv. Näckrosen i Jordbro, Haninge, som består av 367 hyreslägenheter och en förskola. Näckrosen byggs med en optimerad stomme, återvunnen armering och klimatförbättrad betong i grundplattan, platsgjutna källarväggar och undergjutningar. Åtgärderna beräknas reducera koldioxidutsläppet med minst 40 procent, i jämförelse med om traditionella metoder hade använts. Det är åtgärder som gör att vi tar rejäla kliv med att minimera vårt klimatavtryck.

Arbetet fortsätter med att få fram de bästa hållbarhetslösningarna. I Vallentuna kommer vi bygga två likadana hus. Ett med trästomme och ett med betongstomme. Vi kommer jämföra de båda materialen i ett helhetsperspektiv. Vi delar självklart med oss av resultatet. Följ studien här

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här

Omtanke om framtida generationer

Vi utvecklar och bygger människors hem och livsmiljöer och förvaltar dem långsiktigt. Med lyhördhet till kommuners behov och med nyfikenhet och proaktivitet utvecklar vi livsmiljöer som både är flexibla och står sig i generationer. Våra hus är utvecklade i tät dialog med arkitekt och har hög arkitektonisk kvalitet. Projekten utvecklas efter platsens specifika behov i nära samarbeta med entreprenad, ofta i dialog med lokala föreningar och människor som bor och vistas på platsen. Det ska bli så bra som möjligt för de som bor och vistas på platsen för att det ska stå sig långsiktigt. Vi vill också underlätta för de som bor i våra hus att leva ett klimatsmart liv som uppmuntrar till rörelse. Exempelvis har vi lekfulla innergårdar, lådcykelpool och elbilspool.

Livet ändras. Så gör också behovet av en bostad. Därför arbetar Sveafastigheter för att skapa bostadsområden med en blandning av upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar, som passar olika människor i olika delar av livet. Det ska gå att bo kvar i ett område när livet ändras. Ett exempel är Drabanten i Upplands Väsby. Drabanten består av tre gyllene huskroppar som vävs samman av gröna och sociala ytor. Totalt 157 lägenheter i form av hyresrätter för 65+, bostadsrätter för 55+ samt ett vård- och omsorgsboende. Här kan exempelvis ett par bo i samma kvarter, men i olika boendeformer.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här