Omtanke om framtida generationer

Vi utvecklar och bygger människors hem och livsmiljöer och förvaltar dem långsiktigt. Med lyhördhet till kommuners behov och med nyfikenhet och proaktivitet utvecklar vi livsmiljöer som både är flexibla och står sig i generationer. Våra hus är utvecklade i tät dialog med arkitekt och har hög arkitektonisk kvalitet. Projekten utvecklas efter platsens specifika behov i nära samarbeta med entreprenad, ofta i dialog med lokala föreningar och människor som bor och vistas på platsen. Det ska bli så bra som möjligt för de som bor och vistas på platsen för att det ska stå sig långsiktigt. Vi vill också underlätta för de som bor i våra hus att leva ett klimatsmart liv som uppmuntrar till rörelse. Exempelvis har vi lekfulla innergårdar, lådcykelpool och elbilspool.

Livet ändras. Så gör också behovet av en bostad. Därför arbetar Sveafastigheter för att skapa bostadsområden med en blandning av upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar, som passar olika människor i olika delar av livet. Det ska gå att bo kvar i ett område när livet ändras. Ett exempel är Drabanten i Upplands Väsby. Drabanten består av tre gyllene huskroppar som vävs samman av gröna och sociala ytor. Totalt 157 lägenheter i form av hyresrätter för 65+, bostadsrätter för 55+ samt ett vård- och omsorgsboende. Här kan exempelvis ett par bo i samma kvarter, men i olika boendeformer.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här

Hem med omtanke

Singel, senior, nygift eller stora familjen?
Sveafastigheter skapar hem med omtanke om
människor, klimatet och framtida generationer.