Omtanke om klimatet

Med omtanke om klimatet pushar vi vårt hållbarhetsarbete framåt, projekt för projekt. Lärdomar utvärderas, nya tekniker och material testas och krav ställs på leverantörer för att snabba på omställningen till en hållbar bostadsbransch. Alla projekt som byggstartas från och med 2021 utvecklas och byggs för att uppnå minst Miljöbyggnad Silver.

Sveafastigheter har byggt Sveriges första stora plusenergihus, Neptun, som invigdes 2019. Alla fastigheter, inklusive kontoren, drivs av förnybar energi. Med vetskapen om att Sveafastigheter kan uppföra energismarta hus har fokus sedan varit att kraftigt minska utsläppen från byggnationen. Därför gjordes en studie, Betongbygglådan, där det undersöktes om Neptun skulle kunna byggas igen med lägre utsläpp från byggnationen med befintliga tekniker och material. Resultatet visade på en halvering av klimatpåverkan jämfört med utfallet i Betongbygglådan 2019.

Lärdomarna från Betongbygglådan har nu använts i praktiken. Hösten 2021 byggstartades kv. Näckrosen i Jordbro, Haninge, som består av 367 hyreslägenheter och en förskola. Näckrosen byggs med en optimerad stomme, återvunnen armering och klimatförbättrad betong i grundplattan, platsgjutna källarväggar och undergjutningar. Åtgärderna beräknas reducera koldioxidutsläppet med minst 40 procent, i jämförelse med om traditionella metoder hade använts. Det är åtgärder som gör att vi tar rejäla kliv med att minimera vårt klimatavtryck.

Arbetet fortsätter med att få fram de bästa hållbarhetslösningarna. I Vallentuna kommer vi bygga två likadana hus. Ett med trästomme och ett med betongstomme. Vi kommer jämföra de båda materialen i ett helhetsperspektiv. Vi delar självklart med oss av resultatet. Följ studien här

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här

Hem med omtanke

Singel, senior, nygift eller stora familjen?
Sveafastigheter skapar hem med omtanke om
människor, klimatet och framtida generationer.