Omtanke om människor

Vi vill att de som bor i våra hus och kvarter trivs, känner sig trygga och mår bra. Därför skapar vi grönskande och sociala bostadsgårdar och gemensamma utrymmen som takterrasser och gemensamhetslokaler för allt från släktmiddagar till läxläsning. Därför arbetar för att grannar ska vara mer än namn på en dörr. Vi har bland annat arrangerat sommarfest i kv Tryffeln i Uppsala, julbak i trygghetsboendet Hydran i Västerås och i Hagsätra arrangeras det öppna rörelseaktiviteter för barn och vuxna i samarbete med En Frisk Generation. Det är ett sätt att lära känna en plats och människor som bor och vistas i ett område redan innan vi satt spaden i marken. Under 2022 är målet att arrangera minst en social aktivitet per fastighet för att öka granngemenskapen.

Sveafastigheter har en bredd av bostäder under utveckling och i förvaltning. Det rör sig om hyresrätter och bostadsrätter, trygghetsbostäder och LSS, kollektivhus och lägenheter där kompisar enkelt kan bo tillsammans. Sveafastigheter tror på att blanda upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar i bostadsområden, då olika boendeformer passar olika människor i olika delar av livet. Exempelvis har Sveafastigheter i villaområdet Norby, Uppsala, byggt hyresrätter. Ett projekt som tilldelades Uppsala kommuns Arkitekturpris 2021.

Våra olika boendeformer i kombination med att vi har generösa ekonomiska krav för inflyttning och erbjuder sociala kontrakt till kommuner gör att vi kan erbjuda hem till fler.Ett eget hem möjliggör en stabil grund, då en egen trygg och bra bostad ofta är förutsättning för att andra delar i livet ska fungera, såsom utbildning och arbete.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här

Hem med omtanke

Singel, senior, nygift eller stora familjen?
Sveafastigheter skapar hem med omtanke om
människor, klimatet och framtida generationer.