I nära samarbete för en hållbar stadsutveckling

Vi tror att hållbar stadsutveckling bäst sker i samarbeten. Därför strävar vi alltid efter att ha en nära dialog med kommunen, stadsdelsförvaltningar och lokala organisationer.

”När vi utvecklar bostäder är alltid utgångspunkten att vi tillsammans formar framtidens städer.”

I vårt samarbete med Fryshuset  utgår vi från en delaktighetsmodell för att involvera unga i skapandet av framtidens boende och trygga kvarter. Tillsammans med Kronprinsessparets stiftelse Generation Pepp skapar vi utemiljöer som främjar ungas fysiska aktivitet och hälsa.

”De arkitektkontor vi samarbetar med är ledande inom sina områden.”

Belatchew Arkitekter har vunnit ett flertal priser för konceptet Discus som vi tillsammans utvecklar i centrala Nacka. Tillsammans med Belatchew Arkitekter har vi utvecklat socialt innovativa Hagsätra Hub och kollektivhuset i Rosendal.

I Mälaräng inom Fokus Skärholmen jobbar vi nära White Arkitekter med lärdomar från deras koncept Flickrummet.

Neptun i Västerås ritades av Ripellino Arkitekter och tillsammans har vi vunnit ett flertal priser såsom Framtidens Fastigheter, Årets Hållbarhetspris och nominerat till Årets Bygge.