Innovation

Vi tror att innovation sker där man minst anar och när nya sammanhang uppstår. Därför tittar vi runt hörnet och vågar testa även de annorlunda lösningarna. Med kunderna, samhället och framtiden som drivkraft.

Arkitekturen har en framträdande roll i alla våra projekt. Men Sveafastigheter vill inte bara bygga vackra hus. Vi vill också bygga hållbart och skapa värdefullt innehåll för dem som ska bo där – och för samhället i stort. Genom samarbetet med Rahel Belatchew,  arkitekt och grundare av Belatchew Arkitekter, kan vi leverera i alla delarna.

”För mig är innovation en stark drivkraft som tar sig uttryck i såväl arkitekturen som i dess innehåll.”
– Rahel Belatchew, grundare, arkitekt och grundare av Belatchew Arkitekter

De flesta av våra projekt använder tekniska och digitala lösningar för att skapa ett hållbart boende. Men för oss handlar innovation om mycket mer än teknik. För att dagens boenden ska locka också imorgon tänker vi steget längre i alla led, och försöker förutse vilka behov som kommer att finnas i framtiden. För våra kunder och området de bor i, men också för hela samhället.

Hem med omtanke

Singel, senior, nygift eller stora familjen?
Sveafastigheter skapar hem med omtanke om
människor, klimatet och framtida generationer.