Om Sveafastigheter

Hem med omtanke om människor, klimatet och framtida generationer

Sveafastigheter utvecklar, bygger och förvaltar hem med omtanke om människor, klimatet och framtida generationer. Bostäderna utvecklas efter platsens unika behov, byggs med hållbarhetslösningar i framkant och förvaltas långsiktigt. Sveafastigheters vision är att vara ledande utvecklare och förvaltare av attraktiva och hållbara hem och kvarter, med ansvar för att människor trivs och känner sig trygga.

Genom långsiktigt ansvarstagande skapas välkomnande miljöer för boende, såväl i som omkring bostaden. Fokuset på att bygga långsiktigt hållbart driver på innovation och effektiva lösningar, ofta i samarbete med andra. Sveafastigheter är lyhörda efter kommuners behov och samtidigt proaktiva utvecklare som driver hållbarhetsarbetet framåt. Men framför allt genomsyras Sveafastigheter av ett holistiskt tankesätt, där det inte bara handlar om att bygga en viss mängd fastigheter till ett visst pris – utan hur det ska bli riktigt bra för de människor som ska bo och verka där.

Då olika boendeformer passar olika människor och i olika delar av livet har Sveafastigheter en bredd av bostäder under utveckling och i förvaltning. Det rör sig om hyresrätter och bostadsrätter, trygghetsbostäder och LSS, kollektivhus och lägenheter där kompisar enkelt kan bo tillsammans. Sveafastigheter tror på områden med blandade bostadsformer. Ett exempel är villaområdet Norby i Uppsala där Sveafastigheter byggt hyresrättshusen Tryffeln. Tryffeln tilldelades Uppsala kommuns Arkitekturpris 2021. (läs mer här).

Hur stadsplanerare och bostadsutvecklare bygger och formar framtidens boende och städer är en avgörande pusselbit för människors välmående. Det är en del av grunden för ett samhälle som håller ihop och utvecklas i rätt riktning. I det arbetet är Sveafastigheter en långsiktig och pålitlig aktör som möter samhällets behov genom kreativ arkitektur, innovativa lösningar och konstruktiva samarbeten.

Sveriges nöjdaste hyresgäster i nyproduktion. Läs mer om när vi vann kundkristallen 2022. 

Hem med omtanke

Singel, senior, nygift eller stora familjen?
Sveafastigheter skapar hem med omtanke om
människor, klimatet och framtida generationer.

NYHETER & PRESS