Samhällsutvecklaren som tänker hållbart | Sveafastigheter
Om Sveafastigheter

Samhällsutvecklaren som tänker hållbart

Sveafastigheter förvaltar och utvecklar bostäder och olika typer av samhällsfastigheter. I alla delar – hyresbostäder och bostadsrätter, omsorgsboenden och utbildningsfastigheter – skapar vi genom ett långsiktigt ansvarstagande de välkomnande miljöer för boende, omsorg och utbildning som bidrar till ett inkluderande och hållbart samhälle.

Hos Sveafastigheter finns stor kunskap inom hela värdekedjan, från finansiering till byggande och förvaltning. Vårt fokus på att bygga hållbart och klimatsmart driver på innovation och effektiva lösningar, ofta i samarbete med andra. Men framför allt genomsyras Sveafastigheter av ett holistiskt tankesätt, där det inte bara handlar om att bygga en viss mängd fastigheter till ett visst pris – utan hur det ska bli riktigt bra för de människor som ska bo och verka där.

För våra hyresbostäder och bostadsrätter handlar det om att skapa och förvalta attraktiva hem i en välkomnande och hållbar miljö, där de boende kan trivas och må bra. I våra äldre- och omsorgsboenden hjälper vi till att skapa ett liv rikt på intryck och innehåll, med den trygghet som kan behövas på äldre dagar. Genom den nya verksamheten Sveafastigheter Bilda ska vi stärka och utveckla den pedagogiska verksamheten genom att utforma utbildningsfastigheter och lärmiljöer i världsklass.

”Att utveckla, bygga och förvalta bostäder kräver ett samhällsperspektiv som är långsiktigt och ansvarsfullt. För Sveafastigheter handlar det om att se till så att gröna och innovativa lösningar går hand i hand med social hållbarhet, samtidigt som kunderna är nöjda.”

– Anders Nylander, styrelseledamot Sveafastigheter

Hur stadsplanerare och bostadsutvecklare bygger och formar framtidens städer kommer att vara avgörande för människors välmående. Det kommer också lägga grund för ett samhälle som håller ihop och utvecklas i rätt riktning.

I det arbetet är Sveafastigheter en långsiktig och pålitlig aktör som möter samhällets behov genom kreativ arkitektur, innovativa lösningar och konstruktiva samarbeten.

Boende för alla

Singel, senior, nygift eller stora familjen?
Sveafastigheter skapar framtidens boende för alla.