Vill du hyra lägenhet? Gå hit
Hyresgäst hos oss? Gå hit
Om Sveafastigheter

Bostadsutvecklaren som tänker hållbart

Sveafastigheter utvecklar och förvaltar hyresbostäder och bostadsrätter i Storstockholm, Uppsala, Västerås, Mälardalen, Skåne, Kalmar och Växjö. Vårt mål är att skapa attraktiva hem i en välkomnande och hållbar miljö, där våra hyresgäster kan trivas och må bra.

I dagsläget har vi cirka 500 färdigställda lägenheter, och lika många i full produktion. Vi har dessutom kontrakt med kommuner för att bygga ytterligare 3 000 lägenheter.

Hos oss finns stor kunskap inom hela värdekedjan, från finan­siering till byggande och förvaltning. Men inte bara det. Sveafastigheter genom­syras också av ett holistiskt tankesätt, där det inte bara handlar om att bygga en viss mängd fastigheter till ett visst pris – utan hur det ska bli riktigt bra för de människor som ska bo där.

”Jag slås av hur starkt våra medarbetares arbete präglats av våra ambitioner inom hållbarhet: energieffektivitet, social hållbarhet, samarbeten och innovation.”

Anders Nylander, Styrelseledamot

Genom vårt långsiktiga hållbarhetstänk är vi med och bygger Sveriges hållbara städer och samhällen.

Sveafastigheter är verksamma i Mälardalsregionen och i Växjö, Kalmar och Skåne. Vi består av fyra delar som sedan mitten av 2018 har verkat tillsammans för att bidra till en hållbar bostadsmarknad: förvaltningsfastigheter, hyresrätts- och bostadsrättsfastigheter och samhällsfastigheter.

Vår viktigaste tillgång är våra dedikerade medarbetare. Våra långsiktiga och ambitiösa mål är möjliga tack vare medarbetare som bryr sig om varandra, om våra hyresgäster och om våra samarbeten.

Boende för alla

Singel, senior, nygift eller stora familjen?
Sveafastigheter skapar framtidens boende föra alla.