Omsorgsboende

Sveafastigheter bygger och förvaltar framtidens omsorgsboenden. Alltid med det lilla extra.

Hur man bor spelar roll, oavsett om man är ung och frisk eller äldre och i behov av omsorg. Det är med den övertygelsen vi bygger morgondagens omsorgsboende – med fokus på hälsa och hållbarhet, och med den trygghet och livskvalitet som är självklar även på äldre dagar.

Med allt friskare äldre kommer framtidens omsorgsboenden att skilja sig åt. Kraven och behoven kommer att skifta: medan ett boende passar den som fortfarande är frisk och aktiv, kan ett annat behöva tillgodose den boendes behov under dygnets alla timmar. Sveafastigheter bygger hållbara hem för hela livets vandring, och bara sådana som vi själva skulle vilja bo i.

För oss handlar hållbarhet om såväl miljömässiga som sociala aspekter. Ett lågt klimatavtryck är lika självklart i våra omsorgsboenden som i alla våra fastigheter, och i samarbete med innovativa partners driver vi utvecklingen mot klimatneutrala boenden. Med ett äldreperspektiv på social hållbarhet ser vi till att skapa trygghet i vardagen samtidigt som vi inkluderar de äldre i kvarteret och ger tillgång till miljön runtomkring. När omsorgsboendet blir till en naturlig del i stadsplaneringen skapas fler möten och en större gemenskap. Behov som bara ökar med ålder. 

”Vi bygger bort otrygghet, bygger in möten mellan människor och bygger fram social hållbarhet.”

– Carl Auer, vd Svea­fastigheter Samhällsfastigheter.

God arkitektur handlar om att inte ta, utan ge till den omliggande miljön. Så tänker vi också kring våra omsorgsboenden. Därför tar vi alltid hänsyn till regionala aspekter i materialval och skala, utnyttjar platsens förutsättningar och tar tillvara på den naturliga utemiljön när den finns. 

Gemytlig torgkänsla som innergård för rekreation, Pilhamns gårdar, Ingarö, Värmdö kommun (White Arkitekter)

 

För boenden i en mer urban miljö samutnyttjas kvarteren och blandas med förskolor, andra bostäder och gemensamma grönskande gårdar. I naturnära boenden tillgängliggör vi parker och skogsområden, eftersom vi vet att aktivitet och utevistelse bidrar till en god hälsa och bättre livskvalitet. Genom att variera våra boenden ger vi också tillgång till naturen när det av olika skäl inte går att ta sig ut. En behaglig vy från det egna sovrumsfönstret, balkongen eller takterrassen – och gemensamma utrymmen med naturligt dagsljus och många olika utblickar – gör att intryck och sinnesförnimmelser kan komma alla till del. Såväl de boende som besökare och personal.

Sveafastigheter har lång och gedigen erfarenhet av att bygga, äga och förvalta äldre- och omsorgsboenden. Vi vet vad som krävs för att i samarbete med kommuner, operatörer och arkitekter skapa boenden där människor trivs och mår bra. Som skapar trygghet, gemenskap och ett liv rikt på innehåll. Vi kan boende för äldre. 

Sveafastigheter har i samarbete med flera operatörer och forskare utvecklat unika evidensbaserade boendelösningar för äldre, och är en ledande kvalitetsleverantör med en extremt hög boendekvalitet. Våra omsorgsboenden är toppmoderna med välfärdsteknik och stor omsorg. Vi har fokus på vackra innemiljöer, kvalitet i allt vi gör, exklusiva materialval och personaltät drift. Med våra fastigheter har kommuner och privata operatörer chansen att få en unik spets- och referensfastighet att visa upp. Med oss får ni en långsiktig, pålitlig och lösningsorienterad samarbetspartner som kombinerar lång erfarenhet från flera av Sveriges största och mest komplicerade stadsutvecklingsprojekt med stor öppenhet och positivt smittande energi.

”Våra projekt kombinerar god gestaltning och hög arkitektonisk kvalité med höga hållbarhetsambitioner. ”

  • Gemensamma lösningar där de olika verksamheterna samutnyttjar delar av våra omsorgsboenden
  • Unika evidensbaserade boendelösningar för äldre
  • Lägsta möjliga CO2-avtryck och bygger plusenergihus om detaljplanen tillåter det
  • Hög arkitektonisk utformning med en unik gårdsmiljö inom våra fastigheter
  • Långsiktiga ägare med egen förvaltning
  • Förståelse för platserna där vi bygger, dess förutsättningar och utvecklingspotential. Här förenar vi byggnaden, kvarteret, staden med morgondagens äldreboende.
  • De vackra omsorgsbyggnaderna och dess boendeenheter värnar om det förtroliga vardagliga samspelet mellan boende och personal samt understödjer servicen i det dagliga livet. 
Byggnaden är utformad så att öppna gårdar är skapade mot olika väderstreck, gårdarna sluts sedan med hjälp av grönska och natur. Gårdsjö strand, Flens kommun (White Arkitekter)

För mer information kontakta

Carl Auer

carl.auer@sveafastigheter.se


Våra Samhällsboende

ALLA PROJEKT