7 februari, 2022

Barn och unga i fokus när Sveafastigheter vinner markanvisning i Vårberg

Sveafastigheter utvecklar bostadskvarteret Hemort i Vårberg. Hemort kommer genom utformning och samverkan med lokala aktörer göra avtryck utanför husväggarna. I bottenvåningen på Sveafastigheters hus etableras en hub med lokaler, barn i området erbjuds läxhjälp och unga matchas med praktikplatser genom jobbtorget. Dessutom kommer en del av lägenheterna uppföras som äganderätter, där hyresgästen på sikt kommer kunna förvärva lägenheten.   

Sveafastigheter utvecklar, bygger och förvaltar hem med omtanke om människor, klimatet och framtida generationer. Ett stort ansvar som kräver lyhördhet till de människor som bor i och vistas kring Sveafastigheters hus.  

Vi på Sveafastigheter bygger platsspecifika bostäder. Det innebär att vi för varje plats lyssnar in, analyserar och utformar våra bostäder och kvarter för att det ska bli livsmiljöer där människor trivs och mår bra, och som dessutom är klimatsmarta, säger Viktor Mandel, vd, Sveafastigheter. 

Inom konceptet Hemort i Vårberg görs tre riktade insatser för att sänka trösklarna till skolframgångar, arbetsmarknaden och den egna bostaden. Hemort börjar med barnen. Det är några år kvar till byggstart men redan hösten 2022 erbjuds barnen i stadsdelsområdet gratis läxhjälp i samarbete med Lillholmsskolan och en organistaion som erbjuder läxhjälp för att stärka barnens kunskap inom matte, svenska och engelska. 

På bottenplanet av Sveafastigheters hus skapas rum för den lokala Vårbergshubben. En normvidgande hub för lokala föreningar inom kultur och samvaro. Hubben är en målpunkt som genom ett samarbete med Vakansa och lokala aktörer vidgar utbudet och skapar en hemvist för fler. För unga, 16-29 år, i Vårberg kommer det i samverkan med jobbtorget Skärholmen erbjudas praktikplatser. Ett sätt att få in en fot på arbetsmarknaden. Hemort har utvecklats i samarbete med White Arkitekter. 

Vårberg är ett fantastiskt område, med närhet till såväl natur som service och kollektivtrafik, dessutom med en stark lokal identitet. Med Hemort hoppas vi stärka både identiteten och de som bor i Vårberg ytterligare, säger Rebecca Rubin, ansvarig arkitekt, White Arkitekter, och Robin Rushdi Al-Sálehi, social hållbarhets specialist, White Arkitekter och grundare, Vakansa. 

Sveafastigheter vill också sänka trösklarna för unga vuxna att komma in på den ägda bostadsmarknaden. Av de 55 lägenheterna byggs 20-30 stycken som prisrimliga hyrköpslägenheter, där boende får möjlighet att till ett förutbestämt pris köpa loss sin bostad inom 5 år. 

Alla Sveafastigheter projekt projekteras och byggs för att certifieras med minst Miljöbyggnad Silver. Byggstart för Sveafastigheters hus på Vårbergsvägen beräknas till våren 2025. Husets tak kommer prydas av Sedum för att öka den biologiska mångfalden, och en gemensam takterrass med utblick mot både stadsliv och naturslänt. En plats att umgås med såväl vänner som grannar.    

För mer information:
Moa Andersson, Kommunikationschef, Sveafastigheter
070 218 91 07, 
moa.andersson@sveafastigheter.se

Sveafastigheter är en del av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB). Sveafastigheter utvecklar platsspecifika bostäder med starkt hållbarhetsfokus och har egen långsiktig förvaltning. Sveafastigheter har byggt Sveriges första stora plusenergihus, som certifierats som Miljöbyggnad Guld och vann 2018 års Hållbarhetspris. Sveafastigheter har fortsatt färdigställa flera bostäder med ledande hållbarhetslösningar, bland annat mobilitetshuset Cykelkungen i Uppsala och trygghetsboendet Hydran i Västerås, som genomsyras av plusenergiteknik, gemensamhets- och kollektivlösningar. 

NYHETER & PRESS