17 december, 2020

Barnbo – hyreshus utifrån barnens behov

Barns behov är vägledande när Sveafastigheter bygger hyresbostäder i Rågsved. Som en del av Stockholm stads jämförelseförfarande vann Sveafastigheter markanvisning för att bygga 40 hyresrätter vid Bjursätragatan. Det vinnande förslaget Barnbo är ett koncept framtaget tillsammans med White Arkitekter där bostäder, bottenvåning, gård och rörelsestråk till intilliggande skola utformas för att främja barns välbefinnande och utveckling. Barnbo möter barns behov enligt barnkonventionens artiklar; rätt till utbildningrätt till utveckling och rätt till hälsa. Ensamstående föräldrar kommer att ha företräde till lägenheterna som byggs med investeringsstöd. 

All stadsutveckling ska vara socialt värdeskapande enligt Stockholms stad. Vägledande är stadens stora kartläggning Skillnadernas Stockholm från 2015 som visar stora klyftor med ojämlika livsvillkor kopplat till livsmiljö. Genom att synliggöra skillnader i barns tandhälsa, skolresultat och medellivslängd påvisas bostadssegregationens effekter. Områden med socioekonomiska utmaningar och bristande stadskvalitéer ska särskilt prioriteras, däribland Rågsved

Barnbo

Utgångspunkten för kvarteret Barnbo är att skapa bostadslösningar som främjar hälsa, utveckling och välbefinnande för barn. 40 prisrimliga och yteffektiva hyresrätter kompletteras med gemensamma rum för studiero och socialt umgänge, vilket främjar social trygghet för husets barn och deras vuxna. Barnbo blir hjärtat i barnens livsmiljö där husets strategiska placering nära skola och grönområden får full effekt genom det nya Rörelsestråket. Detta knyter samman barnens målpunkter och utökar deras rörelsefrihet och självständighet genom att möjliggöra för dem att på egen hand ta sig till närliggande skola, fritidsaktiviteter och grönområden. Forskning visar att barns kognitiva utveckling stärks av att vistas i grönområden.

Bostadshuset är ett vänligt hus där arkitekturen utgår från barnets upplevelse av det byggda, med taktila material och inspirerande detaljer i ögonhöjd. Med fasader i stående träpanel och lekfullt utformade detaljer på balkonger och vid entréer till bostäder och lokaler skiljer huset ut sig från omgivande bebyggelse, och tanken är att gestaltningen ska inspirera till lek och fantasi. Balkonger och många fönster skapar förutsättningar för goda dagsljusförhållanden och stärker kopplingen till den för kvarteret viktiga bostadsgården där gemensamma lek- och aktivitetsytor finns. Ensamstående föräldrar kommer att ha företräde genom Sveafastigheters egen kö.

Barnbo

 

– Socialt värdeskapande är en nyckel för framgångsrik fastighetsutveckling, vilket Barnbo är ett tydligt exempel på. Barnbo är ett boendekoncept vi vill sprida över hela Sverige, säger Harry McNeil, marknads- och hållbarhetschef på Sveafastigheter.

Konceptet Barnbo tog form i samarbete med White arkitekter spetskompetens inom socialt värdeskapande stadsutveckling och med ledande forskare specialiserade på PERMA-forskning, positiv psykologi, där syftet är att förstärka det som fungerar, det som får människor att må bra. I den fortsatta processen kommer projektet utvecklas i nära samarbete med staden, boende i området och den närliggande skolans barn och personal. En löpande dialog hålls även med psykologiforskare för att se till att det nya bostadskvarteret verkligen kan bidra till barns kognitiva utveckling och välmående.

 – Det innovativa med Barnbo är att våga se, att våga prioritera, att våga göra annorlunda. Bara då kan vi skapa de förskjutningar som behövs för mer jämlika livsmiljöer, säger Rebecca Rubin, ansvarig arkitekt, utvecklingsansvarig FoU stadsbyggnad, White arkitekter.

 

För mer information:
Harry Mc Neil, Marknads- och hållbarhetschef Sveafastigheter Bostad
+46 733 31 22 11, harry.mcneil@sveafastigheter.se

Rebecca Rubin, arkitekt med fokus på stadsutveckling och inkluderande gestaltning på White arkitekter
+46 766394773 rebecca.rubin@white.se

 

Sveafastigheter är ett helägt dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget (SBB). Sveafastigheter arbetar med utveckling av bostäder och samhällsfastigheter, förvärv av hyresfastigheter och egen förvaltning.  Sveafastigheter äger eller utvecklar bostäder och samhällsfsatigherer i Helsingborg, Landskrona, Kalmar, Växjö, Flen, Västerås, Nacka, Haninge, Stockholm, Enköping, Västerås, Vallentuna och Vaxholm. Sveafastigheter har byggt Sveriges största plusenergihus certifierat som Miljöbyggnad Guld, vann 2018 årets Hållbarhetspris och färdigställer under 2020 flera hyreshus med ledande hållbarhetslösningar, bland annat mobilitetshuset Cykelkungen i Uppsala och trygghetsboendet Hydran i Västerås som genomsyras av plusenergiteknik, gemenskaphets- och kollektivlösningar.  Sveafastigheter vann nyligen markanvisningstävling för nytt Vård- och omsorgsboende i Flen. Sedan våren 2020 utvecklar Sveafastigheter nya skolor och läromiljöer. 

NYHETER & PRESS