28 januari, 2021

Här får gymnasieeleverna påverka stadsutvecklingen

Under hösten har ett femtiotal gymnasieelever från Fryshusets gymnasium deltagit i planeringen av framtidens bostäder och arbetsplatser i stadsutvecklingsprojektet Sjöstadshöjden. Det nära samarbetet med Fryshuset har initierats av Sveafastigheter och White Arkitekter.

– Vi unga känner ofta att vi inte blir involverade i beslut som rör oss. Att vara delaktig och att lära sig mer gör att man blir medveten om vad som pågår på en större nivå. Det gör också att man känner sig stolt, att ens idéer kommer med även om vi inte är de som bygger. Samarbete med skolan skulle också kunna leda till arbete, öppna mer möjligheter och en fot in på arbetsmarknaden, säger Lamin Sanneh, elev på Fryshusets Gymnasium.

Stadsutvecklingsområdet Sjöstadshöjden är strategiskt viktigt för Stockholms stads mål om en sammanhängande stad. Här ska Hammarby Sjöstad och Hammarbyhöjden kopplas samman med bostäder, kontor och förskola. Inom området har staden markanvisat till sju fastighetsutvecklare, däribland Sveafastigheter som utvecklar 150 lägenheter.

Sjöstadshöjden

– Samarbetet med Fryshusets Gymnasium har skapat en arena för möten och ömsesidig kunskapsutveckling mellan ungdomar och professionella som genererat värden till stadsutvecklingsprojektet. Nu ser vi fram emot att detta omsätts i prioriteringar och lösningar allt eftersom projektet tar form, säger Rebecca Rubin, arkitekt och utvecklingsansvarig för stadsbyggnad på White Arkitekter.

Arbetet har integrerats i ordinarie undervisning, där Fryshusets elever inkluderats i planprocessen för en kartläggning av platsen utifrån ungas perspektiv och för en bostads- och fastighetsutveckling där ungas preferenser och förutsättningar inkluderas.

 Det har varit enormt lärorikt och inspirerande att vara med på lektionerna och ta del av visionerna om vilken plats Sjöstadshöjden kan bli. Samarbetet med ungdomar på Fryshusets Gymnasium handlar om att unga på riktigt är delaktiga i stadsutvecklingen, och att förstå ungas syn på framtidens boende, säger Harry McNeil, Marknads- och Hållbarhetschef på Sveafastigheter. 

White Arkitekter har processlett dialogen enligt den egenutvecklade modellen för utbildande gestaltningsdialog. I ett nära samarbete med ämneslärare Lars Brickstad och hans två parallellklasser på samhällsprogrammets sista årskurs har lektionerna planerats och genomförts på plats och digitalt. Under de veckor dialogen pågått har undervisningen helt fokuserat på stadsutveckling utifrån olika perspektiv vilket har skapat både bredd och djup i kunskapsutveckling och engagemang. 

Sveafastigheter har aktivt deltagit på samtliga lektioner för att ta del av och direkt möta ungas kunskap och erfarenhet. Även representanter från stadens projektgrupp har deltagit. Dialogen har pågått integrerat med de parallella skisserna för att elevernas kunskap och erfarenhet direkt ska integreras i de skissande arkitekternas arbete. Under den fjärde lektionen, skissmötet, möttes arkitekter och eleverna för att utifrån genomförd plats- och behovsanalys programmera framtidens boende.

Samarbetet har visat på dialogens stora potential att berika både undervisning och stadsutvecklingsprocess. Mötet mellan unga och vuxna professionella, den ömsesidiga kunskapsutveckling som sker, är en förutsättning för en mer inkluderande, normvidgande och därmed socialt värdeskapande planering och gestaltning, säger Moa Lindunger, social hållbarhetsstrateg på White Arkitekter.

Sveafastigheter och White Arkitekter ser fram emot att fortsatt inkludera eleverna och Fryshusets Gymnasium i arbetet med Sjöstadshöjden, som planeras gå på samråd under sommaren 2021. 
 

För mer information:
Harry McNeil, Marknads- och Hållbarhetschef, Sveafastigheter
+46 733 31 22 11, 
harry.mcneil@sveafastigheter.se

Sveafastigheter är en del av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) och arbetar med utveckling av bostäder och samhällsfastigheter, förvärv av hyresfastigheter och egen förvaltning. Sveafastigheter har byggt Sveriges första stora plusenergihus, som certifierats som Miljöbyggnad Guld och vann 2018 års Hållbarhetspris. Sveafastigheter har fortsatt färdigställa flera bostäder med ledande hållbarhetslösningar, bland annat mobilitetshuset Cykelkungen i Uppsala och trygghetsboendet Hydran i Västerås, som genomsyras av plusenergiteknik, gemensamhets- och kollektivlösningar. Sveafastigheter vann nyligen markanvisningstävling för nytt Vård- och omsorgsboende i Flen. Sedan våren 2020 utvecklar Sveafastigheter också nya skolor och läromiljöer. Sveafastigheter äger eller utvecklar bostäder och samhällsfastigheter i Helsingborg, Landskrona, Kalmar, Växjö, Flen, Västerås, Nacka, Haninge, Stockholm, Enköping, Västerås, Vallentuna och Vaxholm.

NYHETER & PRESS