3 april, 2020

Utbildningsfastigheter
Lärmiljöer i världsklass.

Sveafastigheter Bilda utvecklar innovativa och funktionella lärmiljöer. Och utmanar det traditionella klassrummet.

Skolan förändras och nya sätt att lära ställer nya krav på skolmiljön. Under våren 2020 startade Sveafastigheter ett bolag för att skapa innovativa utbildningslokaler som möter dessa behov. Vi kallar det Sveafastigheter Bilda.

Tillsammans med våra kunder – privata och kommunala huvudmän – ska vi bygga och långsiktigt äga utbildningslokaler som stärker och utvecklar den pedagogiska verksamheten. I centrum står ett aktivt lärande, där kunskapsutveckling sker simultant med personlig utveckling. Genom nya innovativa och funktionella lärmiljöer kommer elever att kunna bli mer aktiva i sitt lärande och arbeta kooperativt med sina klasskamrater.

VD för Sveafastigheter Bilda är Christer Holger, som har startat och varit rektor för den fristående skolan Skapaskolan i Huddinge. Det är också därifrån kunskapen och idéerna om miljöer för aktivt lärande hämtas.

”Våra lösningar ger skolhuvudmän mer effekt för de resurser man satsar på lokalerna. På så vis är vi både ett nischat fastighetsbolag för utbildningsfastigheter och en långsiktig skolutvecklingspartner.”

– Christer Holger, vd Sveafastigheter Bilda

NYHETER & PRESS