18 december, 2020

Nordsten, en del av Sveafastigheter, inleder samarbete med Sveaviken Bostad och förvärvar fastigheter i Enköping

Sveaviken Bostad och Nordsten Fastigheter, del av Sveafastigheter, har genom ett gemensamägt nyskapat bolag avtalat om att förvärva fastigheterna Enköping Romberga 22:1 och 22:4. Fastigheterna inrymmer idag butiker, industri, kontor och lager. Detaljplan som medger drygt 20 000 kvm bostäder väntas gå ut på samråd under mitten av 2021.

Nordsten Fastigheter, del av Sveafastigheter, och Sveaviken Bostad har genom ett gemensamägt nyskapat bolag avtalat om att förvärva fastigheterna Enköping Romberga 22:1 och 22:4. Fastigheterna inrymmer idag butiker, industri, kontor och lager. Detaljplan som medger drygt 20 000 kvm bostäder väntas gå ut på samråd under mitten av 2021.

Det överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 42,5 Mkr. Tilläggsköpeskilling tillkommer vid lagakraftvunnen detaljplan för bostäder på fastigheten. Säljer gör Brincks Fastigheter AB, som länge ägt och förvaltat fastigheterna i Romberga.

Fastigheterna ligger centralt och strategiskt, precis invid Enköping Station. Bostadskvarteren planeras bli en del av det spännande stadsutvecklingsområdet Myran, som deltagit i arkitekttävlingen Europan. Visionen är att Romberga, i den södra delen av Myran, kommer att utgöra en välkomnande entré till Enköping.”Vi tror starkt på Enköping som en framtidsstad och vill gärna bidra positivt till stadsutvecklingen här. Vi ser fram emot ett nära samarbete med Enköpings kommun och att tillsammans framdriva en detaljplan för nya attraktiva och hållbara bostadskvarter i ett av Enköpings bästa lägen. Förvärvet känns extra roligt då vi ser mycket fram emot att inleda ett samarbete med Sveafastigheter”, säger Pär Thomaeus, grundare och VD på Sveaviken Bostad.

”Vi ser fram emot att inleda samarbetet med Sveaviken Bostad med förhoppning om att utveckla ännu fler hållbara och stationsnära bostäder i ”Sveriges närmaste stad” – Enköping”, säger Arnold Rosén, grundare och VD på Nordsten Fastigheter. 

”Vi är mycket nöjda med köparna och välkomnar deras ambitioner att fortsätta utvecklingen av projektet vi påbörjat för hållbara bostäder i ett växande Enköping”, säger Carl Brinck, VD på Brincks Fastigheter

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arnold Rosén, +46 735 08 77 07 ar@nordstenfastigheter.segrundare och VD på Nordsten Fastigheter

Nordsten är en del av Sveafastigheter och ägs av Samhällsbyggnadsbolaget (SBB). Sveafastigheter samarbetar idag med 19 kommuner runt om i Sverige för att bygga, äga och förvalta samhällsfastigheter och bostäder.

NYHETER & PRESS