31 januari, 2023

Så är det att bo i kollektivhuset Rudbeckia

I Sveafastigheters kollektivhus Rudbeckia i Uppsala finns 42 fullt utrustade lägenheter och 400 kvm gemensamma ytor. Rudbeckia är byggt för gemenskap för alla åldrar. Ett år efter inflytt gjordes intervjuer med några av hyresgästerna. Två aspekter sticker ut i intervjuerna: Dels att hyresgästerna överlag trivs väldigt bra, dels att de känner en trygghet av gemenskapen i kollektivhuset. 

Sverige har 4,8 miljoner hushåll, varav 2 miljoner består av en person. Antalet singelhushåll sticker ut i Europa. I Rosendal i Uppsala utvecklas ett nytt område med fler sätt att bo än i vanliga lägenheter. Det finns exempelvis en byggemenskap och så finns kollektivhuset Rudbeckia. 

– I vår tid där samhällsströmningarna i stort leder till att vi lever i allt mer skilda skikt, exempelvis genom kategoriboende som boende för äldre och studentbostäder, är Rudbeckia ett exempel på det motsatta. Det är ett gemensamt och mångfacetterat hem för flera olika grupper, säger Rebecca Rubin, chef Social hållbarhet, Sveafastigheter. 

Kollektivhusföreningen Rudbeckia grundades 2011 med syfte att verka för att ett kollektivhus skulle utvecklas och byggas i Uppsala. 2017 kom de i kontakt med Belatchew Arkitekter och Sveafastigheter, som gärna samarbetade för att förverkliga ambitionerna. I dialog mellan aktörerna utvecklades kollektivhuset som stod klart 2021. I november 2022, ett år efter inflytt, gjordes intervjuer med nio hyresgäster i Rudbeckia. Hur är det egentligen att bo själv, tillsammans med andra? Vad fungerar bra? Vad kan förbättras?  

Intervjuerna vittnar om att boendet är över förväntan, även om en del “gnäll” förekommer. Det finns en känsla av gemenskap som inte finns i vanliga lägenhetshus, där de intervjuade berättar att man på sin höjd hälsar i trappuppgången.  

– Det är fascinerande att se hur den kollektiva förenings­formen möjliggör ett levnadssätt som skapar både sociala och ekologiska värden. Allt från mindre matsvinn, till delade levnadsytor, minskad ensamhet och återbruk av varandras gamla möbler, säger Rebecca Rubin. 

Hyresgästerna uppskattar att ha sin egen lägenhet, men att enkelt kunna umgås med andra när man vill. Denna hybrida boendeform kan ha en viktig funktion att fylla på svensk bostadsmarknad som bidrar både till effektiv resursanvändning och gemenskap. 

– Det viktigaste jag tar med mig är att alla använde ordet trygghet under samtalen, men på ett lite annorlunda sätt än jag vanligtvis brukar höra. I kollektivhuset Rudbeckia handlar det om att själva delandet skapar tryggheten; att vara nära och dela sin vardag med andra, säger Kris Johnson-Jones, Verksamhetschef på Arwidssonstiftelsen och den som gjorde intervjuerna. 

 

Läs sammanfattning av de nio intervjuerna samt med reflektioner från berörda aktörer i rapporten om Rudbeckia i bifogade dokument.

Digitalt seminarium om rapporten 31 januari, 15:00-15:30. Få teamslänk genom att maila moa.andersson@sveafastigheter.se. 

För mer information:
Moa Andersson, Kommunikationschef och hållbarhetskoordinator, Sveafastigheter
070 218 91 07, 
moa.andersson@sveafastigheter.se

Sveafastigheter utvecklar platsspecifika bostäder med starkt hållbarhetsfokus och har egen långsiktig förvaltning. Sveafastigheter har byggt Sveriges första stora plusenergihus, som certifierats som Miljöbyggnad Guld och vann 2018 års Hållbarhetspris. Sveafastigheter har fortsatt färdigställa flera bostäder med ledande hållbarhetslösningar, bland annat mobilitetshuset Cykelkungen och kollektivhuset Rudbeckia i Uppsala och trygghetsboendet Hydran i Västerås, som genomsyras av plusenergiteknik, gemensamhets- och kollektivlösningar och vann Kundkristallen 2022 för Sveriges nöjdaste hyresgäster i nyproduktion. Sveafastigheter ägs av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) och Kåpan pensioner.


Kollektivhuset Rudbeckia uppföljning ett år efter inflytt_uppslag.pdf


Kollektivhuset Rudbeckia uppföljning ett år efter inflyttning_ensidig.pdf

NYHETER & PRESS