19 april, 2018

Sveafastigheter bostad håller seminarium om ökad social hållbarhet för fastighetsutvecklare

Under Enköpingsmässan 20-21 april finns Sveafastigheter Bostad på plats för att träffa enköpingsborna. Företaget håller på fredagen ett seminarium med tips och råd kring hur fastighetsutvecklare kan bidra till en ökad social hållbarhet i samhället. De pratar även om hur en närvarande förvaltning ökar tryggheten i deras bostadsområden.

Sveafastigheter Bostad utvecklar just nu kvarteret Älvdansen intill Centralstationen i Enköping, där det i första steget byggs 100 hyresrätter kring en stor gård med plats för lek, grillning och samvaro. Med Mälardalens kortaste bostadskö skapar man möjligheter för bostadssökande i regionen.

Film: kvarteret Älvdansen

Sveafastigheter Bostad hälsar välkomna till sitt seminarium på Enköpingsmässan fredagen den 20 april kl 13:00, och till monter 67 under hela mässan den 20-21 april.

För mer information, kontakta:

Svante Jernberg, VD Sveafastigheter Bostad
+46 70 222 12 00, svante.jernberg@sveafastigheterbostad.se

Sveafastigheter Bostad är en ledande utvecklare och förvaltare av hållbara bostäder och vårdboenden i primärt Storstockholm och Mälardalsregionen. Sveafastigheter Bostads kärnvärden är att vara en pålitlig och närvarande förvaltare, en innovativ och kreativ utvecklare, en långsiktig samhällsbyggare samt en proaktiv och drivande partner.
www.sveafastigheterbostad.se


wkr0006.pdf

NYHETER & PRESS