25 maj, 2020

Sveafastigheter bygger äldreboende och bostäder i Flen

Med hållbarhet och god arkitektur i fokus vinner Sveafastigheter markanvisning för särskilt boende för äldre, gruppbostad och lägenheter intill natursköna Gårdsjö strand i centrala Flen.

Sveafastigheter har i samarbete med White Arkitekter utvecklat ett förslag för särskilt boende för äldre vid Gårdsjö strand i centrala Flen. Med hållbarhet och god arkitektur i fokus samspelar äldreboendet med såväl närheten till vattnet och strandpromenaden som med den omgivande gatunära bebyggelsen.

ldreboende Flen

”Vi är väldigt glada att Flens kommun har utsett oss till vinnare i markanvisningstävlingen. Vårt förslag har fokus på platsens unika förutsättningar, god arkitektur med ett långsiktigt och ansvarsfullt ägande och egen förvaltning. Nu ser vi fram emot ett långsiktigt samarbete med Flens kommun i utveckling av staden”, säger Carl Auer, affärsområdesansvarig för samhällsfastigheter på Sveafastigheter.

Ann-Charlotte Munter, Kommunstyrelsens ordförande i Flen välkomnar det nya äldreboendet och bostäderna.

”Ett nytt modernt äldreboende och nya bostäder med god arkitektur på Flens vackraste plats är mycket efterlängtad här i Flen. Det är en glädje att äntligen kunna erbjuda de som behöver den här typen av lägenheter inom kommunens gränser”, säger Ann-Charlotte Munter.

I markanvisningen ingår äldreboende med 69 lägenheter, gruppbostad samt i ett första skede 50 bostäder. Bostäderna kommer att bli ett välkommet tillskott av lägenheter i Flen. Här kan människor i alla åldrar få en chans att bo i ett område med god tillgång till service och publika kommunikationer, promenadavstånd till centralstationen och pendlingsavstånd på mindre än en timme till Stockholm. Med solceller på tak och fasader i trä, tegel och puts kommer bostäderna att harmoniera väl med nuvarande bebyggelse i området. Preliminär byggstart blir årsskiftet 2021–2022. Äldreboendet vid Gårdsjö strand i Flen blir Sveafastigheters tredje äldreboende och kommer drivas av Flens kommun. Två äldreboenden byggs just nu: ett i Upplands Väsby tillsammans med Silver Life samt ett i Kalmar tillsammans med Vardaga.

Carl Auer, Affärsområdesansvarig Sveafastigheter Samhällsfastigheter

carl.auer@sveafastigheter.se   070–1408100

Karin Tibbelin, plan- och exploateringschef Flens kommun, karin.tibbelin@flen.se

Sveafastigheter samarbetar idag med 17 kommuner runt om i Sverige för att bygga, äga och förvalta samhällsfastigheter och bostäder. Tillsammans med kommuner, operatörer och arkitekter skapar vi boenden där människor trivs och mår bra genom trygghet, gemenskap och ett liv rikt på innehåll. Våra omsorgsboenden värnar hållbarhet, ny välfärdsteknik och stor omsorg. Gemensamt för alla boenden är fokus på vackra innemiljöer, kvalitativa materialval och hållbar drift.

För mer information se; https://sveafastigheter.se/boende/samhallsboende/

NYHETER & PRESS