3 januari, 2020

Sveafastigheter bygger kollektivhus och entrékvarter vid Nytorps gärde

Exploateringsnämnden i Stockholm stad har beslutat att markanvisa 120 hyreslägenheter och 120 bostadsrätter till Sveafastigheter. 

Sveafastigheter har i samarbete med Belatchew Arkitekter utvecklat ett förslag där visionen är en samlande och öppen plats som uppmuntrar till möten mellan generationer och som främjar rörelse och ett hälsosamt liv.

I entrévåningarna skapas bland annat café, cykelverkstad, livsmedelsbutik och co-working ytor. Hyreslägenheterna kommer bland annat att inrymma ett kollektivboende som bidrar till liv och rörelse samt ökad trygghet i området.  Det betyder att de boende har egna lägenheter, men att bottenplan rymmer flexibla arbets- och umgängesytor. Gemensamt kök och sociala ytor ger utrymme för co-working dagtid, studier och läxläsning kvällstid och socialt umgänge på kvällar och helger.

Sveafastigheters målsättning är att samtidigt bygga energipositivt och CO2 neutralt på Nytorps gärde. Vi minskar våra hyresgästers elkostnader, samtidigt som vi bidrar till ett bättre och mer hållbart samhälle. Sveafastigheter har tidigare utvecklat och färdigställt Sveriges största plusenergihus, kvarteret Neptun i Västerås (Nominerat till Årets Bygge 2019).

Vi vill skapa ett bostadsområde där omsorg om miljö och människors välmående står i centrum säger Lars Gärde, affärsutvecklingschef på Sveafastigheter Bostad. För att uppmuntra ungas hälsa och fysiska aktivitet samarbetar vi bland annat med Kronprinsessparets stiftelse ”Generation Pep”. Med våra kollektivbostäder utvecklar vi nya boendeformer och ökat umgänge mellan hyresgäster i olika åldrar.
Visionsbild Nytorps Entré, vy från Nytorps gärde. Belatchew Arkitekter

Barnperspektiv och jämställdhetsintegrering är en central del av verksamheten på Nytorps gärde säger Lars Gärde . Därför utformas området med särskilt fokus på unga flickor, bland annat med en amfiteater. Nytorps Entré ska bli en multifunktionell mötesplats med lokaler i bottenvåningen som fungerar som ett flexibelt vardagsrum för olika målgrupper och generationer både dag- och kvällstid. Det blir en plats för bildning, studier och läxhjälp, arbete, entreprenörskap och konst.
Vi vill ta fasta på de starka gröna och rekreativa kvaliteter som finns på denna plats och utveckla dessa vidare. Vi vill skapa unik utemiljö där skolungdomar, boende och allmänheten kan mötas. Utformningen av det publika rummet kopplar ihop staden med naturen och gör Nytorps gärde till en attraktiv, hälsofrämjande och hållbar stadsdel, säger Rahel Belatchew, grundare av Belatchew Arkitekter.

Bostäderna med solceller på tak och träfasader ska byggas i kvarter F och G vid Nytorps gärde, i södra Stockholm.

Nytorps Gärde

Nytorps Gärde

NYHETER & PRESS