18 december, 2020

Sveafastigheter får markanvisning för seniorbostäder och vård- och omsorgsboende i centrala Simrishamn

Med ett väl genomarbetat koncept för boende för äldre, hållbarhet och god arkitektur i fokus vinner Sveafastigheter markanvisning för 80 seniorbostäder och vård- och omsorgsboende med 60 lägenheter, i centrala Simrishamn. 

Sveafastigheter har i samarbete med C.F. Møller Architects Malmö utvecklat ett förslag för morgondagens boende för äldre innehållande seniorbostäder och Vård och omsorgsboende i centrala Simrishamn. Med hållbarhet och god arkitektur i fokus samspelar bostäderna med såväl närheten till havet och hamnen som med Simrishamns unika struktur. I markanvisningen ingår seniorbostäder med cirka 80 lägenheter, vård- och omsorgsboende med 60 lägenheter.

Bostadsbeståndet i Simrishamn kompletteras med livsboenden för äldre med både seniorbostäder och vård och omsorgsboenden för att fler ska kunna bo kvar i sitt grannskap, oavsett förändrade behov. Simrishamns stadsutvecklingsmöjligheter tas tillvara samtidigt som efterfrågade boenden för äldre tillskapas i innerstaden. Den nya bebyggelsen skapar nya målpunkter som gynnar hela centrala Simrishamn och möter varsamt stadens unika struktur.”Vi är väldigt glada att Simrishamns kommun har markanvisat för vårt koncept. Vårt förslag har fokus på platsens unika förutsättningar, god arkitektur med ett långsiktigt och ansvarsfullt ägande och egen förvaltning. Nu ser vi fram emot ett långsiktigt samarbete med Simrishamns kommun i utveckling av staden”, säger Carl Auer, affärsområdesansvarig för vård & omsorgsboenden på Sveafastigheter.


 

Bostäderna kommer att bli ett välkommet tillskott av boenden för äldre i Simrishamn. Här kan seniorer få en chans att bo på en av Sveriges vackraste platser med god tillgång till service och publika kommunikationer, promenadavstånd till hamnen och centrum. Med solceller på tak och fasader i trä, och puts kommer bostäderna att harmoniera väl med nuvarande bebyggelse i området. Preliminär byggstart blir årsskiftet 2022–2023.

”Att kunna erbjuda ett högkvalitativt boende för äldre i denna vackra miljö ligger helt i linje med vår vision för staden och kommunen. Projektet bygger på ett helhetskoncept som vi saknar i Simrishamn och som vi vet är efterfrågat av många”, säger Jeanette Ovesson, Kommunstyrelsens ordförande Simrishamns kommun. 

För mer information se; https://sveafastigheter.se/boende/samhallsboende/ 

Carl Auer, Affärsområdesansvarig vård & omsorg Sveafastigheter, carl.auer@sveafastigheter.se  070–1408100

Jeanette Ovesson, Kommunstyrelsens ordförande Simrishamns kommun jeanette.ovesson@simrishamn.se

Sveafastigheter ägs av Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) och samarbetar idag med 18 kommuner runt om i Sverige för att bygga, äga och förvalta samhällsfastigheter och bostäder. Tillsammans med kommuner, operatörer och arkitekter skapar Sveafastigheter boenden där människor trivs och mår bra genom trygghet, gemenskap och ett liv rikt på innehåll. Sveafastigheters omsorgsboenden värnar hållbarhet, ny välfärdsteknik och stor omsorg. Gemensamt för alla boenden är fokus på vackra innemiljöer, kvalitativa materialval och hållbar drift.

NYHETER & PRESS