21 april, 2020

Markanvisning
Sveafastigheter får markanvisning intill Ektorps Centrum i Nacka

Sveafastigheter får markanvisning för hyreslägenheter och gruppbostad intill Ektorps Centrum i Nacka. Nacka Kommun har beslutat att markanvisa 82 hyreslägenheter med integrerad gruppbostad till Sveafastigheter.

 

Sveafastigheter har i samarbete med Kirsh Dereka Arkitekter utvecklat ett förslag för utveckling av 72 mindre hyreslägenheter samt en gruppbostad om 10 lägenheter utmed Gamla Landsvägen i Stadsdelen Ektorp i Nacka.

Hyreslägenheterna kommer i huvudsak att utgöras av yteffektiva 1-3 rumslägenheter med en medelyta om ca 45 m2. Hyresgästerna kommer att erbjudas tillgång till cykelpool med bland annat lådcyklar, elcyklar och reparationsverkstad. Sveafastigheter vill uppmuntra till ökad användning av cykel och kollektivtrafik framför användning av egen bil.

Sveafastigheter bygger just nu Sveriges största bilfria pilotprojekt ”Cykelkungen” i Uppsala, där kommunen tack vare omfattande mobilitetsåtgärder har godkänt ”Noll” som parkeringsnorm.                                                                                             Sveafastigheter har tidigare utvecklat och färdigställt Sveriges största plusenergihus, kvarteret Neptun i Västerås (Nominerat till Årets Bygge).

”Vi vill utveckla bostäder där vi vill uppmuntra våra hyresgästers möjligheter att göra hållbara val, som att använda gång, cykel och kollektivtrafik som de mest naturliga sätten att förflytta sig säger Lars Gärde, Grundare och affärsutvecklingschef på Sveafastigheter Bostad.

Utöver de 72 hyreslägenheterna kommer en integrerad gruppbostad att byggas, något som  Helene Skantze, Socialnämndens ordförande i Nacka välkomnar:

”Gruppbostaden som innehåller 10 lägenheter är mycket efterlängtad här i Nacka. Det är en glädje att äntligen kunna erbjuda de som behöver den här typen av lägenheter ett bra alternativ inom kommunens gränser”,

– säger Helene Skantze.

Bostäderna blir samtidigt ett välkommet tillskott av hyresrätter för alla åldrar i ett område med god tillgång till service, sjukvård och publika kommunikationer.  Bostäderna med solceller på tak och fasader i trä, tegel och puts kommer att harmoniera väl med nuvarande bebyggelse i området. Preliminär byggstart under slutet av 2021.

För mer information kontakta vänligen:

lars.garde@sveafastigheter.se
caroline.hansols@sveafastigheter.se
lotta.nordqvist@nacka.se

NYHETER & PRESS