18 oktober, 2022

Sveafastigheter förlänger samarbetet med En Frisk Generation

Om några år startar byggnationen av Sveafastigheters bostäder i Hagsätra. Redan sedan hösten 2021 är öppna rörelseaktiviteter för barn och unga igång, i samarbete med En Frisk Generation. Det är ett sätt att uppmuntra barn till rörelse samtidigt som nya kontakter knyts mellan grannar. Nu förlängs samarbetet ytterligare ett år. 

De öppna rörelseaktiviteterna för barn och unga i Hagsätra i Stockholm sker utomhus på onsdagar och lördagar. På vinterhalvåret fokuseras aktiviteterna till lördagar. Första året med rörelseaktiviteter har varit uppskattat för såväl barn och unga som vuxna.  

En Frisk Generation i Hagstra

– När vi hittar former för att tillsammans med det lokala näringslivet bidra till ökad trygghet och positiva sammanhang i områden, så får vi en riktigt bra effekt för barn och föräldrar. Vi arbetar förebyggande, långsiktigt och uthålligt för att barn ska få de bästa förutsättningarna där de växer upp. Sveafastigheter gör här skillnad på riktigt och vi är både stolta och glada över att vi med denna satsning kan arbeta ihop för en mer jämlik hälsa, säger Janna Hellerup, generalsekreterare på En Frisk Generation. 

Genom att erbjuda barn och vuxna kostnadsfria öppna hälsofrämjande aktiviteter vill Sveafastigheter och En Frisk Generation bidra till förbättrad fysisk och psykisk hälsa, stärkta granngemenskapen och bredda nätverk, arbeta för tryggare bostadsområden och en fritid som uppmuntrar till rörelse. Under första året har 96 aktivitetstillfällen ägt rum med 784 deltagare. Under våren 2022 arrangerades också ett mycket uppskattat familjelopp med 200 deltagare. Organisationerna vill gärna samarbeta med fler aktörer i området.  

– Lokalsamhället har en enorm kraft, därför vill vi på Sveafastigheter vara del av och bidra till en positiv utveckling i områden vi finns och bygger hem i. Vi är öppna för att samarbeta med fler fastighetsägare i Hagsätra då vi tror att ju fler som engagerar sig i ett starkare grannskap desto bättre, säger Rebecca Rubin, affärsutvecklare och chef social hållbarhet, Sveafastigheter. 

En Frisk Generation är en ideell organisation som arbetar med att främja en mer jämlik hälsa genom att ge alla barnfamiljer möjlighet till en aktiv gemenskap. En gemenskap där alla kan vara med. 

För mer information:
Moa Andersson, Kommunikationschef och hållbarhetskoordinator, Sveafastigheter
070 218 91 07, 
moa.andersson@sveafastigheter.se

Sveafastigheter är en del av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB). Sveafastigheter utvecklar platsspecifika bostäder med starkt hållbarhetsfokus och har egen långsiktig förvaltning. Sveafastigheter har byggt Sveriges första stora plusenergihus, som certifierats som Miljöbyggnad Guld och vann 2018 års Hållbarhetspris. Sveafastigheter har fortsatt färdigställa flera bostäder med ledande hållbarhetslösningar, bland annat mobilitetshuset Cykelkungen och kollektivhuset Rudbeckia i Uppsala och trygghetsboendet Hydran i Västerås, som genomsyras av plusenergiteknik, gemensamhets- och kollektivlösningar och vann Kundkristallen 2022 för Sveriges nöjdaste hyresgäster i nyproduktion.

NYHETER & PRESS