15 september, 2022

Sveafastigheter och Changers Hub i samarbete i Kista för ungas framtid

Sveafastigheter inleder samarbete med Changers Hub i Kista för att underlätta för unga att bygga nätverk, inspireras och påverka sin framtid. 2024 tas första spadtaget för Sveafastigheters 170 bostäder i Kista, där Changers Hub kommer flytta in i en av lokalerna i huset. Fram tills att lokalen är klar stödjer Sveafastigheter Changers Hubs etablering i Kista.   

Sveafastigheter utvecklar, bygger och förvaltar hem med omtanke om människor, klimatet och framtida generationer. Varje plats har unika förutsättningar och behov för att bli en trivsam och trygg plats att leva och verka på.   

– Som en del i Sveafastigheters långsiktiga engagemang i Kista stöttar vi redan nu Changers Hubs etablering i området. De är en stark och inspirerande kraft för unga som vi ser kan bidra till ungas framtidstro samt platsens trivsel, trygghet och attraktivitet, säger Viktor Mandel, vd, Sveafastigheter. 

Sveafastigheters projekt på Hanstavägen inrymmer kollektivbostäder, hyresrätter, bostadsrätter, lokaler och eget förvaltningskontor. En lokal utvecklas i dialog med Changers Hub för att rymma deras områdesverksamhet.

Hanstavgen Kista Sveafastigheter

 – Vi ser fram emot att utveckla hubben tillsammans med Changers Hub. Förhoppningsvis lär vi oss mycket av varandra och lägger grunden för ett långsiktigt samarbete, säger Suzan Amin, projektchef, Sveafastigheter.  

Changers Hubs vision är att demokratisera framgång för allas lika möjlighet att förverkliga sina idéer och påverka sin framtid, oavsett startsträckan eller hållplatsen man kliver på från. Changers Hub skapar gränsöverskridande möten som ger alla unga, oavsett bakgrund, och beslutsfattare inom offentlig sektor och näringsliv ökad kunskap, inspiration och nätverk. 

Sargon Orahim

  – Unga vuxna från ytterstadsområden har ofta inte samma förutsättningar att påverka sin framtid som unga vuxna som tillhör majoritetsbefolkningen. Genom att etablera en hubb i Kista hoppas vi att vi, likt det vi har gjort i Alby och Göteborg, även kan komma att attrahera personer från flera olika ytterstadsområden. Vi vill bli en naturlig plats där driv och möjligheter möts, säger Sargon Orahim, Verksamhetsansvarig, Changers Hub Kista.  

I Kista kommer Changers Hub använda sig av sin metod social recycling. Det är en metod och ett förhållningssätt som lyfter potentialen och kraften i ytterstaden. Social recycling sker när målgrupper möts och återvinning av kunskap, inspiration och nätverk äger rum. Den lokala förankringen är viktig. Changers Hub har inlett ett arbete med att bygga upp nätverk av lokala ambassadörer i Kista. Aktiviteter och samverkansinitiativ med syfte att bidra till att målgruppen utökar kunskap, inspiration och nätverk – då detta är grundförutsättningar för att målgruppen ska kunna nå sin fulla potential.

För mer information:
Moa Andersson, Kommunikationschef och hållbarhetskoordinator, Sveafastigheter
070 218 91 07, 
moa.andersson@sveafastigheter.se

Sveafastigheter är en del av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB). Sveafastigheter utvecklar platsspecifika bostäder med starkt hållbarhetsfokus och har egen långsiktig förvaltning. Sveafastigheter har byggt Sveriges första stora plusenergihus, som certifierats som Miljöbyggnad Guld och vann 2018 års Hållbarhetspris. Sveafastigheter har fortsatt färdigställa flera bostäder med ledande hållbarhetslösningar, bland annat mobilitetshuset Cykelkungen och kollektivhuset Rudbeckia i Uppsala och trygghetsboendet Hydran i Västerås, som genomsyras av plusenergiteknik, gemensamhets- och kollektivlösningar och vann Kundkristallen 2022 för Sveriges nöjdaste hyresgäster i nyproduktion.

NYHETER & PRESS