12 april, 2022

Sveafastigheter och Vi Tar Plats inleder samarbete i Östberga för ungas framtidstro

Sedan 2020 är organisationen Vi Tar Plats igång med en rad olika aktiviteter i Östberga i Stockholm riktade till barn och unga. Det handlar om förebyggande, inkluderande och inspirerande aktiviteter för att skapa granngemenskap, rörelse och framtidstro. Sveafastigheter börjar nu stödja verksamheten.  

I Östberga kommer Sveafastigheter bygga tre hus med cirka 200 hyresrätter. Sveafastigheters verksamhet sträcker sig utanför husväggarna och företaget samarbetar gärna med lokala personer och organisationer som känner människorna och området bäst. Vi Tar Plats grundades och drivs av Östbergaborna Lamin Sanneh och Salim Mvoungui. Kärnan i verksamheten är att skapa goda mötesplatser och aktiviteter för barn och unga samt visa positiva förebilder från Östberga. 

Vi Tar Plats och Sveafastigheter

Representanter från Vi Tar Plats, Östberga Kulturhus och Sveafastigheter

– Vi är imponerade av Salim och Lamins genuina driv och engagemang. Vi Tar Plats har en fantastisk verksamhet och har redan fångat upp många barn och unga i området med allt från läxhjälp till en meningsfull fritid. Vi är nu med och stödjer Vi Tar Plats framåt för att de ska kunna hålla i och skala upp verksamheten, säger Rebecca Rubin, Sveafastigheter 

Vi Tar Plats vill skapa en meningsfull fritid och framtidstro för barn och unga. Exempelvis arrangeras workshops, föreläsningar och tillfällen att pröva på olika sporter. Sommaren 2021 hade Vi Tar Plats aktiviteter sex dagar i veckan under tre månader med allt från grillning och att prova golf till utomhusmålning. 

– Vi hade en fantastisk sommar där vi bidrog med massa aktiviteter, trots att vi hade pandemin emot oss. Vi ville att barn, ungdomar, vuxna och familjer skulle få en meningsfull sommar tillsammans med Vi Tar Plats. Det var oerhört kul och ett minne för alla i Östberga, även jättekul att få samverka med Kulturhuset och Fritidsgården samt de andra aktörerna i området. Det blev en sommar man vill minnas, säger Lamin Sanneh från Vi Tar Plats  

Just nu pågår aktiviteter fyra dagar i veckan. Många aktiviteter sker i samarbete med Östberga kulturhus, som fungerar som en samlande mittpunkt i Östberga. 

stberga rendering

Rendering Sveafastigheters projekt i Östberga

2025 sätter Sveafastigheter spaden i marken, men redan nu inleds samarbetet. 

– Vi ser värdet i att redan nu engagera oss i människorna i Östberga och lära känna platsen mer. Vi hoppas fler aktörer i området kommer ansluta, säger Åsa Hansson, projektchef för bostäderna i Östberga, Sveafastigheter. 

För mer information:
Moa Andersson, Kommunikationschef och hållbarhetskoordinator, Sveafastigheter
070 218 91 07, 
moa.andersson@sveafastigheter.se

Sveafastigheter är en del av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB). Sveafastigheter utvecklar platsspecifika bostäder med starkt hållbarhetsfokus och har egen långsiktig förvaltning. Sveafastigheter har byggt Sveriges första stora plusenergihus, som certifierats som Miljöbyggnad Guld och vann 2018 års Hållbarhetspris. Sveafastigheter har fortsatt färdigställa flera bostäder med ledande hållbarhetslösningar, bland annat mobilitetshuset Cykelkungen i Uppsala och trygghetsboendet Hydran i Västerås, som genomsyras av plusenergiteknik, gemensamhets- och kollektivlösningar och vann Kundkristallen 2022 för Sveriges nöjdaste hyresgäster i nyproduktion.

NYHETER & PRESS