22 april, 2020

Sveafastigheter Bilda
Sveafastigheter satsar på utbildningsfastigheter och rekryterar Christer Holger

Nu utvidgar Sveafastigheter inom samhällsfastigheter genom att starta Sveafastigheter Bilda, ett bolag inriktat på att utveckla och långsiktigt äga innovativa utbildningslokaler.

Många skoloperatörer ser att det behövs nya effektiva lösningar inom utbildningslokaler som kan utmana det traditionella klassrummet. Däremot vet man inte alltid hur de nya lösningarna ska se ut. Sveafastigheter Bildas idé är att hjälpa skolföretag och kommuner att nå längre i sin kärnverksamhet genom att tillsammans med dem utveckla lokaler som stöttar verksamheten. Med stort eget verksamhetskunnande, en intensiv omvärldsbevakning och en nära designdialog med brukarna ska Sveafastigheter Bilda vara en partner som kan hjälpa kommuner och privata skolaktörer att öka träffsäkerheten i att utveckla innovativa funktionella lärmiljöer.

Verksamheten startas tillsammans med skolentreprenören Christer Holger, som också blir VD för Sveafastigheter Bilda. Christer Holger har tidigare bland annat startat och varit rektor för den fristående skolan Skapaskolan i Huddinge, där klassrummen har utformats för att stödja verksamhetens inriktning på ett aktivt, digitaliserat lärande. Som enda skolbyggnad nominerades Skapaskolan till ”Årets byggnad 2019” och skolan var en av landets mest besökta under 2019.

– På Skapaskolan har vi utvecklat unika klassrumsmiljöer som bereder rum för aktivt lärande. Vi märker att lokalerna hjälper lärare och elever att nå längre, både med traditionella mått mätt och med en vidare tanke på bildning och vishet. Många av de kommuner som kommer till Skapaskolan på besök har uttryckt en önskan om att bygga skolor med liknande kvaliteter. Sveafastigheter Bilda kommer att kunna bistå med det, säger Christer Holger, VD på Skapaskolan och Sveafastigheter Bilda.

– Vi är glada att ha knutit till oss Christer Holger, som är en av Sveriges främsta inom skolutveckling och lärmiljödesign. Sveafastigheter satsar på att bli en ledande hållbar samhällsutvecklare och det nya bolaget är helt i linje med våra värderingar om hållbarhet, innovation och digitalisering, säger Willem De Geer, ordförande för Sveafastigheter Bostad Group.

Christer Holger, VD Sveafastigheter Bilda. 070-2501605, christer.holger@sveafastigheter.se

Willem De Geer, ordförande Sveafastigheter Bostad Group, 070-5611491, wdg@brunswickrealestate.com

Om Sveafastigheter

Sveafastigheter är en utvecklare och förvaltare av hållbara bostäder och samhällsfastigheter i primärt Mälardalsregionen, Skåne, Kalmar och Växjö. Sveafastigheter strävar efter att i alla delar – hyresbostäder och bostadsrätter, omsorgsboenden och utbildningsfastigheter – skapa välkomnande miljöer för boende, omsorg och utbildning som bidrar till ett inkluderande och hållbart samhälle.www.sveafastigheter.se

Om Christer Holger och Skapaskolan

Christer Holger är grundare och VD på Skapaskolan i Huddinge. Skapaskolan är en fristående grundskola för årskurs F-9 med plats för 540 elever belägen i Rosenhill i Huddinge. Verksamhetens idé är en meningsfull skola. Skolbyggnaden har uppmärksammats för lärmiljön som främjar ett aktivt lärande, och Skapaskolan nominerades som enda skola till Årets byggnad 2019. Skolan är en av två skolor som deltar i ett forskningsprojekt finansierat av SKR där man ska forska i hur utbildningslokaler kan utformas för att stödja en verksamhets idé och vision.

Film om Christer Holgers syn på utbildningslokaler: https://www.kinnarps.se/skola/kinnarps-next-education/samtal-om-framtidens-larmiljo/skolgrundaren-och-designern/

Christer Holger på LinkedIn

: https://www.linkedin.com/in/christerholger/

NYHETER & PRESS