10 januari, 2023

Sveafastigheter tillsätter vice vd

Sveafastigheter fortsätter växa. För att hantera den större organisationen, bredare projektportföljen och fler färdigställda projekt i den egna förvaltningen tillsätts Görel Hällqvist som vice vd. Görel har en bred erfarenhet och djup kunskap av att driva projekt från idé till färdigställt hus och är en av nyckelspelarna i Sveafastigheters framåtlutande hållbarhetsarbete. 

Sveafastigheter grundades 2014 och verkar i Mälardalen. I dag har Sveafastigheter 1 374 färdigställda lägenheter, 1 541 under produktion och cirka 5 000 i tidigt skede. Nu internrekryteras Görel Hällqvist som vice vd till den växande organisationen. 

Grel Hllqvist

– Görel har varit en del av Sveafastigheter ända sedan 2016. Hennes breda erfarenhet av fastighetsbranschen, djupa förståelse för nybyggnation och omtanke om medarbetarna i vår organisation gör henne till en viktig del för Sveafastigheters fortsatta arbete, säger Viktor Mandel, vd, Sveafastigheter. 

Sveafastigheter utvecklar, bygger och förvaltar hem med omtanke om människor, klimatet och framtida generationer. Bostäderna utvecklas efter platsens unika behov, byggs med hållbarhetslösningar i framkant och förvaltas långsiktigt. 

– 2022 har varit ett utmanande år för hela bostadsbranschen. Görel har genom att skaffa sig ett starkt team av projektchefer lyckats navigera bland de utmaningar som funnits och sett till att vi kunnat skapa många nya hem, säger Viktor Mandel. 

Görel har sedan tidigare det övergripande ansvaret för Sveafastigheters alla projekt från idé till färdigställda hus. Hon har varit avgörande i arbetet med att ta fram Sveafastigheters ambitiösa färdplan för klimatneutralitet, med konkreta årsmål fram till 2030. Görel är också drivande i forskningsprojektet Trä vs betong, där Sveafastigheter i en fullskalig studie i Vallentuna undersöker metoder för att addera biologisk mångfald till livscykelanalyser av byggnader. 

– Jag har varit med nästan från start med Sveafastigheter. Det är med stolthet jag ser alla projekt växa fram och hur vi håller våra högt uppsatta löften till kommuner, inte minst inom hållbarhet. Jag ser fram emot att fortsatt arbeta tillsammans med kollegorna för att vara ett omtänksamt fastighetsbolag i framkant, säger Görel Hällqvist, vice vd, Sveafastigheter. 

Görel tillträdde som vice vd 1 januari 2023 och behåller sin roll som affärsområdeschef för projekt. 

För mer information:
Moa Andersson, Kommunikationschef och hållbarhetskoordinator, Sveafastigheter
070 218 91 07, 
moa.andersson@sveafastigheter.se

Sveafastigheter är en del av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB). Sveafastigheter utvecklar platsspecifika bostäder med starkt hållbarhetsfokus och har egen långsiktig förvaltning. Sveafastigheter har byggt Sveriges första stora plusenergihus, som certifierats som Miljöbyggnad Guld och vann 2018 års Hållbarhetspris. Sveafastigheter har fortsatt färdigställa flera bostäder med ledande hållbarhetslösningar, bland annat mobilitetshuset Cykelkungen och kollektivhuset Rudbeckia i Uppsala och trygghetsboendet Hydran i Västerås, som genomsyras av plusenergiteknik, gemensamhets- och kollektivlösningar och vann Kundkristallen 2022 för Sveriges nöjdaste hyresgäster i nyproduktion.

NYHETER & PRESS