13 april, 2021

Sveafastigheter utvecklar 127 hyreslägenheter i Nya Oxbackens centrum i Västerås

Sveafastigheter har avtalat med Imperia Fastigheter om förvärv av mark för utveckling av 127 hyreslägenheter i Nya Oxbackens Centrum i Västerås. Med de nya hyreslägenheterna kommer Sveafastigheter förvalta över 600 lägenheter i Västerås, med fokus på energieffektiva fastigheter med smidiga mobilitetslösningar för hyresgästerna. 

Sveafastigheter och Imperia Fastigheter kommer samarbeta nära för utvecklingen av nya Oxbacken Centrum, där Sveafastigheter avser att utveckla hyresrätter medan Imperia Fastigheter fokuserar på bostadsrätter. Lägenheterna blir ett välkommet tillskott av bostäder för alla åldrar i ett område med god tillgång till service, sjukvård och publika kommunikationer. Oxbacken Sveafastigheter

Visionsbild från Köpingsvägen, Archus Arkitekter

– Utvecklingen av Oxbacken Centrum förstärker vårt engagemang i Västerås. Vi vill vara en långsiktig, lyhörd och nära samarbetspartner till Västerås Stad, säger Viktor Mandel, vd, Sveafastigheter.   

De blivande bostäderna i Oxbacken kommer ha solceller på taken och fasader i trä, tegel och puts, som kommer harmonisera väl med nuvarande bebyggelse i området. Preliminär byggstart under första kvartalet 2023.  

Med Oxbackens centrala läge kommer Sveafastigheter kunna erbjuda sina hyresgäster långtgående mobilitetsinsatser som uppmuntrar till gång, cykel och kollektivtrafik som alternativ till användning av egen bil. Hyresgästerna kommer att ha tillgång till cykelpool med bland annat lådcyklar och elcyklar samt en reparationsverkstad. 

– Vi utvecklar bostäder där vi vill underlätta för våra hyresgäster att göra klimatsmarta val, som att använda gång, cykel och kollektivtrafik som de mest naturliga sätten att förflytta sig, säger Lars Gärde, Grundare och affärsutvecklingschef, Sveafastigheter Bostad.   

Sveafastigheter har bred erfarenhet av mobilitetslösningar för sina hyresgäster. 2020 färdigställdes Cykelkungen, Uppsalas första hyresrättshus med P: Tal: 0, vilket innebär noll parkeringsplatser för bilar, men många för cyklar. I Västerås har Sveafastigheter tidigare utvecklat och färdigställt Neptun, som fortfarande är Sveriges största plusenergihus, vilket innebär att huset producerar mer energi än vad det förbrukar. Nyligen publicerade Sveafastigheter en studie med Neptun som utgångspunkt, där det undersökts hur koldioxidutsläpp kan minskas vid byggnation med betonggrund och betongstomme. Studiens resultat visar att det går att halvera utsläppen om Neptun skulle byggas igen med rådande metoder och tekniker. Värdefull kunskap som Sveafastigheter tar med sig till kommande projekt.  

Sedan tidigare förvaltar Sveafastigheter 413 lägenheter på Öster Mälarstrand i Västerås, där det under 2021 planeras för byggstart av ytterligare ett 90-tal lägenheter i kvarteret Najaden. 

lars.garde@sveafastigheter.se

070-3337182

Sveafastigheter är en del av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB). Sveafastigheter utvecklar bostäder och samhällsfastigheter, förvärvar hyresfastigheter och har egen förvaltning. Sveafastigheter har färdigställt flera bostäder med ledande hållbarhetslösningar. Sedan våren 2020 utvecklar Sveafastigheter också nya skolor och läromiljöer. Sveafastigheter äger eller utvecklar bostäder och samhällsfastigheter i Helsingborg, Landskrona, Kalmar, Växjö, Flen, Västerås, Nacka, Haninge, Stockholm, Enköping, Västerås, Vallentuna och Vaxholm.

NYHETER & PRESS