8 januari, 2020

Sveafastigheter utvecklar blandkvarter

Exploateringsnämnden i Stockholm stad har beslutat att markanvisa 50 hyreslägenheter och 100 bostadsrätter till Sveafastigheter, i kvarter E vid Sjöstadshöjden.

Sjöstadshöjden

Sveafastigheter och White Arkitekter ska utveckla bostäder där unga är delaktiga i projektet genom att få kunskap och ha konkret påverkan på utformningen.
Vårt sätt att leva och arbeta är under snabb förändring. Uppdelningen mellan arbete och privat, hemma och kontor luckras upp genom nya digitala verktyg. Samtidigt ser vi att ohälsa och en känsla av otrygghet ökar. I Sjöstadshöjden vill vi skapa kollektivhus och lägenheter med flexibla arbets- och umgängesytor i bottenplan som kompletterar en privat sfär i den egna lägenheten. Det ger möjlighet till gemenskap och att få möta andra människor. Lokalerna i bottenplan utformas med gemensamt kök och sociala ytor där delar fungerar som co-working dagtid, studier och socialt umgänge kvällar och helger, säger Harry Mc Neil, marknads- och hållbarhetschef på Sveafastigheter.

Bostäderna som ska utvecklas bygger på flera olika hörnstenar: hyreslägenheter med investeringsstöd, nya boendeformer med instegsbostadsrätter och kollektivhus samt stadmässighet i naturnära miljö med fysisk aktivitet, hälsa och välmående i centrum. Kvarteren ska utvecklas klimatmässigt hållbart med solceller och plusenergiteknik.

NYHETER & PRESS