11 januari, 2021

Sveafastigheter vinner markanvisning i Bromsten, Stockholm

Sveafastigheter har fått markanvisning på 260 hyreslägenheter till följd av jämförelseförfarade i Bromstensgluggen i Stockholm. Här ska Sveafastigheter utveckla Vårt Hem: kvarter där livskvalitet, gemenskap och hälsa står i centrum. 

Längs Ulvsundaleden i Bromsten har Sveafastigheter fått markanvisning på 260 hyreslägenheter. Här ska Sveafastigheter utveckla Vårt Hem: kvarteret där livskvalitet, gemenskap och hälsa står i centrum och som även erbjuder en unik lösning för Hyr-köp. Sveafastigheter är drivande i stadens arbete med Socialt värdeskapande analys och arbetar alltid för hållbarhet med mätbara mål som utgår ifrån lokala utmaningar och behov. Tillsammans med White Arkitekter har Sveafastigheter gjort en gedigen platsanalys som ligger till grund för konceptet. 

Utvecklingen av Bromstensgluggen är en pusselbit som kan väva samman och locka till liv, rörelse och gemenskap i såväl närområdet som stadsdelsområdet. Med ökat utbyte mellan stadsdelarna, Bromsten och Rinkeby-Tensta, gynnas gemenskapen, intregrationen och därmed livsmöjligheterna.

I Vårt Hem står livskvalitet, gemenskap och hälsa i centrum. Gården blir en naturlig mötesplats för boende i kvarteret. På gården finns, förutom plats för odling och barnens lek, även en paviljong för att gården ska användas året om och stärka grannskapet. De delade ytorna utanför lägenheten gör att boende lätt kan säga ”vi kan vara hos oss”.  Vårt Hem ska bli ett stadskvarter med ett aktivt gränssnitt mot gatan. Gemensamhetslokalen, ett utvidgat vardagsrum och en plats för läxläsning, är öppen för de som bor i närområdet och kan bokas av föreningar. Bottenvåningen rymmer även en cykelhubb. På så vis stärks barnen i områdets rörelsefrihet. Med cykeln tillgänglig för fler blir vardagen och vår stadsdel såväl hälsofrämjande som nära”, säger Harry McNeil, marknads- och hållbarhetschef på Sveafastigheter. 

Med sitt läge nära natur och rum för fysisk aktivitet samt barnens målpunkter där hela stadsdelsområdet är hemmaplan, attraherar Vårt Hem människor från närområdet med yteffektiva hyresrätter. En del av bostäderna erbjuds som hyrköpslägenheter med fokus att möjliggöra eget ägande för barnfamiljer ifrån hela närområdet. Därigenom stärks sambanden mellan de idag åtskilda stadsdelsområdena Rinkeby-Tensta och Bromma. 

Sveafastigheter ser fram emot att tillsammans med stadsdelsförvaltningen, lokala aktörer och branschkollegorna, Åke Sundvall, Bonava, Bromstensgluggen Fastighetsförvaltning och Sisab, utveckla Bromstensgluggen till en plats för livskvalitet, gemenskap och hälsa. 

Läs Exploateringsnämndens beslut här
 

För mer information:
Harry Mc Neil, Marknads- och hållbarhetschef Sveafastigheter
+46 733 31 22 11, 
harry.mcneil@sveafastigheter.se

Sveafastigheter ägs av Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) och arbetar med utveckling av bostäder och samhällsfastigheter, förvärv av hyresfastigheter och egen förvaltning. Sveafastigheter äger eller utvecklar bostäder och samhällsfastigheter i Helsingborg, Landskrona, Kalmar, Växjö, Flen, Västerås, Nacka, Haninge, Stockholm, Enköping, Västerås, Vallentuna och Vaxholm. Sveafastigheter har byggt Sveriges största plusenergihus certifierat som Miljöbyggnad Guld, vann 2018 årets Hållbarhetspris och färdigställer under 2020 flera hyreshus med ledande hållbarhetslösningar, bland annat mobilitetshuset Cykelkungen i Uppsala och trygghetsboendet Hydran i Västerås som genomsyras av plusenergiteknik, gemenskaphets- och kollektivlösningar.  Sveafastigheter vann nyligen markanvisningstävling för nytt vård- och omsorgsboende i Flen. Sedan våren 2020 utvecklar Sveafastigheter nya skolor och läromiljöer i världsklass. 

NYHETER & PRESS