15 mars, 2022

Sveafastigheters hållbarhetsrapport visar behovet av samarbeten och helhetsperspektiv

Sveafastigheter utvecklar, bygger och förvaltar hem med omtanke om människor, klimatet och framtida generationer. Sveafastigheters Hållbarhetsrapport för 2021 visar hur företaget tar stora kliv framåt för att minska sina utsläpp, vikten av samarbeten inom bostadsbranschen samt behovet att ta ett helhetsperspektiv för vad som är långsiktigt hållbart samhällsbyggande.  

Sveafastigheter pushar sitt hållbarhetsarbete framåt, projekt för projekt. Lärdomar utvärderas, nya tekniker och material testas och krav ställs på leverantörer för att snabba på omställningen till en hållbar bostadsbransch.  

– Vi på Sveafastigheter är på tårna för att testa nya tekniker och arbetar tätt ihop med arkitekter och totalentreprenörer för att hitta innovativa lösningar. Under året har vi tagit stora kliv för att minska vårt klimatavtryck, säger Viktor Mandel, vd, Sveafastigheter. 

Spadtag Frungen 2

Medvetenheten och engagemanget inom branschen har ökat vad gäller att minska utsläppen från framförallt byggnadsmaterial, avfall och transport, även om det är en lång väg kvar. Samtidigt behöver perspektiven breddas. Fokuset på att minska utsläpp är bra, men sett till de planetära gränserna finns aspekter som är än mer akuta, exempelvis den minskande biologiska mångfalden. 

– Vi har från start när vi byggde vårt första projekt Focken i Västerås 2015 arbetat med att bostadsgårdar ska främja biologisk mångfald. Under 2021 har vi tagit fram nya idéer för hur vi ytterligare kan öka den biologiska mångfalden, säger Viktor Mandel, vd, Sveafastigheter. 

Inom bostadsbranschen diskuteras vilket material som är mest hållbart att bygga med, trä eller betong. För att tidigt kunna ta beslut om det mest hållbara materialet ur ett helhetsperspektiv, där exempelvis karbonatisering och biologisk mångfald räknas med, har Sveafastigheter startat en studie, Trä vs betong. Två likadana hus ska byggas i Vallentuna, det ena med trästomme, det andra med betongstomme. Tre aspekter ska studeras: 1. Livscykelanalys för de båda husen, 2. Arbetsplatsmiljön vid de bägge byggarbetsplatserna, 3. Hur hyresgästerna trivs i respektive hus. 

– Det vi utvecklar och bygger ska vara trivsamma och trygga hem och bostadskvarter såväl idag som om 100 år. Dessutom med hänsyn till planetens gränser. Därför har vi initierat studien Trä vs betong för att på riktigt ta reda på vilket material som är mest hållbart i ett helhetsperspektiv, säger Viktor Mandel, vd, Sveafastigheter. 

Sju höjdpunkter från Sveafastigheters Hållbarhetsredovisning: 

1. 92 procent trygga hyresgäster 

2. Samarbete med En Frisk Generation – för granngemenskap, breddade nätverk och rörelseglädje 

3. 40 procent lägre koldioxidutsläpp vid byggnationen av Näckrosen i Jordbro 

4. Bättre överblick av klimatpåverkan genom samarbete med Prodikt och H2 Entreprenad 

5. Arbete för ökad biologisk mångfald på bostadsgårdar 

6. Studien Trä vs betong 

7. HS30 – för bostadsaktörer som vill snabba på omställningen till en hållbar bostadsbransch 

För mer information:
Moa Andersson, Kommunikationschef och hållbarhetskoordinator, Sveafastigheter
070 218 91 07, 
moa.andersson@sveafastigheter.se

Sveafastigheter är en del av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB). Sveafastigheter utvecklar platsspecifika bostäder med starkt hållbarhetsfokus och har egen långsiktig förvaltning. Sveafastigheter har byggt Sveriges första stora plusenergihus, som certifierats som Miljöbyggnad Guld och vann 2018 års Hållbarhetspris. Sveafastigheter har fortsatt färdigställa flera bostäder med ledande hållbarhetslösningar, bland annat mobilitetshuset Cykelkungen i Uppsala och trygghetsboendet Hydran i Västerås, som genomsyras av plusenergiteknik, gemensamhets- och kollektivlösningar. 


wkr0006.pdf

NYHETER & PRESS