31 mars, 2022

Sveafastigheters Najaden byggs med klimatförbättrad betong och solceller med energilagringslösningar

Sveafastigheter har byggstartat Najaden i Västerås som består av ett femvåningshus och ett hus på 16 våningar. Vid byggnationen används en optimerad stomme av klimatförbättrad betong. På taket installeras solceller med energilagringslösningar för att generera el även när solen inte lyser. 

Najadens två hus kommer bindas samman av en grönskande gård. Under gården byggs ett gemensamt garage med plats för bland annat en lådcykelpool för Najadens boende. 

Saxofonisten Edi Sax

Saxofonisten Edi Sax spelade vid spadtagseventet

– Vi arbetar med att kontinuerligt utveckla, bygga och förvalta hem med erfarenheter från tidigare projekt. I Västerås tar vi exempelvis med kunskap från den forskningsstudie vi genomförde med plusenergihuset Neptun om hur vi kan minska vårt koldioxidutsläpp vid byggnation, säger Viktor Mandel, vd, Sveafastigheter. 

Sveafastigheter har sedan tidigare tre projekt i Västerås. Focken var det första i bolagets historia, och byggdes med mobilitetslösningar, dagvattenhantering och biologisk mångfald i fokus. Sedan byggdes Neptun, Sveriges första stora plusenergihus. I början av 2022 vann Sveafastigheter Kundkristallen för trygghetsboendet Hydran, som har Sveriges nöjdaste hyresgäster i nyproduktion. 

Najaden Vsters

Rendering Najaden, Öster Mälarstrand, Västerås

– Jag ser fram emot att tillföra ytterligare ett riktigt bra och klimatsmart boende i Västerås. Vi samarbetar tätt med totalentreprenad för att hitta de senaste innovationerna och testa nya lösningar. Najaden är vårt första projekt där vi har energilagringslösningar till våra solceller på taket, säger Suzan Amin, Projektchef för Najaden, Sveafastigheter. 

Najaden byggs med klimatförbättrad betong, vilket innebär att restprodukter från industrier blandas in i cementen och därmed minskar koldioxidutsläppet rejält, utan att prestandan påverkas. I Najaden beräknas koldioxidutsläppet minska med 20 procent i jämförelse om traditionell svensk betong hade använts. Dessutom används en optimerad stomme, vilket kapar koldioxidutsläppet ytterligare. 

Spadtag Najaden

Jesper Brandberg, Suzan Amin och Viktor Mandel tar första spadtaget och planterar ett träd till Najadens kommande grönskande gård

Vid byggstarten av Najaden medverkade bland andra Jesper Brandberg, Ordförande i Fastighetsnämnden, Västerås stad och representanter från Mälarenergi.

Fakta Najaden 

Upplåtelseform: 69 hyresrätter och 29 ägarlägenheter 

Arkitekt: Kirsh+ Dereka 

Totalentreprenad: H2 Entreprenad 

Byggstart: Mars 2022 

Inflytt: December 2023 

Ställ dig i Sveafastigheters bostadskö här

Länk till forskningsstudien kopplat till Neptun här.

För mer information:
Moa Andersson, Kommunikationschef och hållbarhetskoordinator, Sveafastigheter
070 218 91 07, 
moa.andersson@sveafastigheter.se

Sveafastigheter är en del av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB). Sveafastigheter utvecklar platsspecifika bostäder med starkt hållbarhetsfokus och har egen långsiktig förvaltning. Sveafastigheter har byggt Sveriges första stora plusenergihus, som certifierats som Miljöbyggnad Guld och vann 2018 års Hållbarhetspris. Sveafastigheter har fortsatt färdigställa flera bostäder med ledande hållbarhetslösningar, bland annat mobilitetshuset Cykelkungen i Uppsala och trygghetsboendet Hydran i Västerås, som genomsyras av plusenergiteknik, gemensamhets- och kollektivlösningar och vann Kundkristallen 2022 för Sveriges nöjdaste hyresgäster i nyproduktion.

NYHETER & PRESS