Amaryllis | Sveafastigheter
Vill du hyra lägenhet? Gå hit
Hyresgäst hos oss? Gå hit

Amaryllis / Tyresö

Nya bostäder i Tyresö

Sveafastigheter planerar för nya bostäder längs med Bollmoravägen i Tyresö.
Upplåtelseform

Hyresrätter & bostadsrätter

Projektstatus

Detaljplaneskede

Arkitekt

Link Arkitektur

Totalentreprenör

Ej fastställt

Projektchef

Viktor Gärde

Kontaktuppgifter

viktor.garde@sveafastigheter.se

Med en blandning av upplåtelseformer, höjd på byggnaderna, och färg på fasaderna, utvecklar Sveafastigheter bostäder i kv Amaryllis. Bebyggelsen kan komma att bilda ett bullerskydd för befintlig bebyggelse i området samt för parken och boulebanorna innanför Kv Amaryllis.

Amaryllis