Amaryllis | Sveafastigheter
Vill du hyra lägenhet? Gå hit
Hyresgäst hos oss? Gå hit

Amaryllis / Tyresö

Nytt kvarter i Tyresö

Sveafastigheter bygger nya bostäder längs med Bollmoravägen i Tyresö.
Upplåtelseform

Hyresrätter & bostadsrätter

Projektstatus

Detaljplaneskede

Antal lägenheter

161 hyresrätter + 80 bostadsrätter

Byggstart

2022

Inflytt

2024

Arkitekt

Link Arkitektur

Totalentreprenör

Ej fastställt

Projektchef

Viktor Gärde

Kontaktuppgifter

viktor.garde@sveafastigheter.se

Upplåtelseformer kommer att vara hyresrätter och bostadsrätter. Bebyggelsen kommer att bilda ett bullerskydd för befintlig bebyggelse i området samt parkmarken och boulebanorna innanför Kv Amaryllis. Bostäderna kommer att byggas i hus om tre till fem våningar och fasaderna utföras i varierande kulörer och glans för att skapa variation på bebyggelsen.

Amaryllis