Amaryllis | Sveafastigheter
Vill du hyra lägenhet? Gå hit
Hyresgäst hos oss? Gå hit

Amaryllis / Tyresö

Nya bostäder i Tyresö

Sveafastigheter planerar för nya bostäder längs med Bollmoravägen i Tyresö.
Upplåtelseform

Hyresrätter & bostadsrätter

Projektstatus

Detaljplaneskede

Arkitekt

Link Arkitektur

Totalentreprenör

Ej fastställt

Projektchef

Kontaktuppgifter

Med varierande höjd på byggnaderna och färg på fasaderna utvecklar Sveafastigheter kv Amaryllis med både bostadsrätter och hyresrätter. Bebyggelsen kan komma att bilda ett bullerskydd för befintlig bebyggelse i området samt för parken innanför Kv Amaryllis.