Barnbo | Sveafastigheter
Vill du hyra lägenhet? Gå hit
Hyresgäst hos oss? Gå hit

Barnbo / Stockholm

Boende för alla familjekonstellationer

På Bjursätragatan i Rågsved ska Sveafastigheter utveckla konceptet Barnbo, optimala bostadslösningar för hälsa, utveckling och välbefinnande för barn.
Upplåtelseform

Hyresrätter, Trygghetsbostäder

Antal lägenheter

40

Byggstart

2024

Arkitekt

White Arkitekter

Barnbo erbjuder en innovativ variation av lägenhetsstorlekar för en mångfald av familjekonstellationer, byggda med investeringsstöd och lägre hyror. I husets bottenvåning finns ett studierum gestaltat utifrån barns olika behov som erbjuder studiero och organiserad läxhjälp.

Befintlig trafiksäker koppling till Snösätraskolan utvecklas till ett naturstråk för barns jämställda rörelserikedom och frihet – Skolstigen. Längs Skolstigen finns en blandning av utvecklande rörelseutmaningar för barns motorik. Gömda gungor, klättrings- och balansutmaningar är exempel. Skolstigen fungerar som en förlängning av gården och genom att addera belysning och mindre väderskydd skapas attraktivitet och trygghet under hela året.

Barnbo har hög miljömedvetenhet, och ett lågt koldioxidavtryck. Byggnaden uppförs i en kombination av träbyggande och grönbetong och utrustas med plusenergiteknik. Takets södervända delar kläds med högeffektiva solceller, den producerade energin används till både el och värme viket skapar goda energiförutsättningar. Detta kompletteras med low-tech lösningar som odling på gården.

Du kan läsa mer om projektet här.