Björnvägen | Sveafastigheter
Vill du hyra lägenhet? Gå hit
Hyresgäst hos oss? Gå hit

Björnvägen / Nacka

Boende för jämlikhet och delaktighet

På Björnvägen uppför Sveafastigheter en gruppbostad med 6 nyproducerade lägenheter.
Upplåtelseform

Hyresrätter

Projektstatus

Bygglov

Antal lägenheter

6 st

Lägenhetsstorlek

1 RoK

Byggstart

2019

Inflyttning

2020

Arkitekt

Link Arkitektur

Projektchef

Suzan Amin

Kontaktuppgifter

suzan.amin@sveafastigheter.se

Gruppbostaden uppförs som ett LSS-boende. Detta projekt är beläget 1,9 km från Älta centrum där det finns butiker, restauranger, apotek och vårdcentral. LSS är Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Målet är att personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva som andra. Att leva som andra innebär bland annat att bo som andra – att ha ett eget hem med allt vad det innebär av trygghet och trivsel. Ett av lagens syften är rätten till en egen bostad.

Byggnaden ligger längs med Björnvägen intill kanten av ett skogsparti vilket bidrar till en gemytlig bostadsmiljö. Fasaden består av en träpanel i brunsvart kulör och taken täcks av ört-sedummatta och svart plåt. Materialvalen har skett utifrån att de ska samspela med och smälta in i den omgivande naturmarken. Lägenheterna nås både via den gemensamma entrén på huvudbyggnaden och genom personliga entréer kopplade till varje lägenhet.

Björnvägen