Flodhästen | Sveafastigheter

Flodhästen / Kalmar

Ett modernt äldreboende i Kalmars nya stadsdel Linnéstaden

Sveafastigheter bygger tillsammans med P&E och PEAB ett äldreboende i Kalmars nya stadsdel Linnéstaden.
Antal lägenheter

60 st

Inflytt

2020

Vardaga äldreboende, som är en del av Ambea, är först ut i Linnéstaden och det första spadtaget togs i juni 2019. Det blir ett modernt äldreboende med rum för 60 boende på en uthyrbar yta om 4 290 m². Byggnaden kommer att ha sedumtak och en inbjudande takterrass. Rikshem kommer att vara hyresvärd när bygget är klart för inflytt, vilket beräknas bli i december 2020. Linnéstaden kommer även att innehålla bostäder, mindre butiker och samhällsservice och utemiljön kommer att ges extra omsorg.

“Byggnaden kommer att ha sedumtak och en inbjudande takterrass.”

Flodhästen