Hagsätra Hub | Sveafastigheter
Vill du hyra lägenhet? Gå hit
Hyresgäst hos oss? Gå hit

Hagsätra Hub / Stockholm

Nytt landmärke i Hagsätra centrum

Sveafastigheter Bostad ska bygga ett nytt landmärke i Hagsätra Centrum med 129 hyresbostäder som inrymmer alltifrån kompis- och kollektivlägenheter till utrymmen för s.k. co-working, cykelverkstad och Sveriges minsta biograf.
Upplåtelseform

Hyresrätter

Projektstatus

Detaljplanefas

Antal lägenheter

129 st

Byggstart

2021

Inflytt

2023

Arkitekt

Belatchew Arkitekter

Projektchef

Viktor Gärde

Kontaktuppgifter

viktor.garde@sveafastigheter.se

Förslaget går under namnet ”Hagsätra Hub” – där bildning, idrott och gemenskap utgör ledorden för Hagsätras nya landmärke, ett bostadshus med fokus på social hållbarhet. Byggnaden och gårdens utformning främjar rörelse och ett aktivt liv, och ett stort fokus har varit att hitta sociala samlingsytor för att skapa möten mellan generationer och locka fler besökare till Hagsätra. Utöver att adressera Hagsätras specifika behov ställdes höga krav på den arkitektoniska kvaliteten.

“bildning, idrott och gemenskap utgör ledorden för Hagsätras nya landmärke”

Sveafastigheter och Belatchew Arkitekter ville med sitt bidrag ge Hagsätra en ny modern siluett, där husets högdel ger intryck av att sväva i luften. Hållbarhet genomsyrar hela projektet och huset har låg energiförbrukning, solceller på taket och digitaliserade funktioner som erbjuder hyresgästerna klimatsmarta alternativ som bilpool, lastcyklar och leveransboxar för varor vilket gör att bilparkering inte behövs.

Sveafastigheter Hagsätra Hubb
Hagsätra Hubb