Neptun | Sveafastigheter
Vill du hyra lägenhet? Gå hit
Hyresgäst hos oss? Gå hit

Neptun / Västerås

Sveriges första större plusenergihus

Etapp 3 av Öster Mälarstrand är Västerås första hållbara teknik- och miljöstadsdel. Vårt Plusenergihus är byggt och certifierat enligt Miljöbyggnad Guld-standard.
Ort

Västerås

Upplåtelseform

Hyresrätt

Antal lägenheter

121 st

Lägenhetsstorlek

1 - 4 RoK

Byggstart

2016

Inflytt

2018

Arkitekt

Alessandro Ripellino Arkitekter

Totalentreprenör

H2 Entreprenad

Projektchef

Patrik Schön

Kontaktuppgifter

patrik.schon@sveafastigheter.se

Bostäderna Sveafastigheter uppfört består av tre huskroppar om 4 – 6 våningar. Inom kvarteret Neptun används olika fasadmaterial som plåt, puts, trä och murade fasader för att ge ett varierat intryck och en känsla av småskalighet. Totalt kommer kvarteret att omfatta 121 lägenheter i olika storlekar, där fokus ligger på yteffektiva lägenheter för unga familjer och kompisboende.

“Kvarteret Neptun är Sveriges första flerbostadshus som uppförts som plusenergihus.”

Kvarteret Neptun är Sveriges första flerbostadshus som uppförts som plusenergihus. Genom energi från solceller och genom att ta tillvara på överskottsvärme så producerar huset mer energi än vad det förbrukar. Hyresgästerna i Neptun får dessutom verktyg för att kunna påverka sitt eget ”klimatavtryck” genom till exempel individuell mätning av tappvarmvatten och hushållsel.

Vår vision är ett trivsamt och levande område. Som boende har man tillgång till en gård med sandlåda och sittplatser med bänkar och bord. Fastighetens 65 p-platser är belägna i garaget under gården.

Neptun

 

Sveafastigheter vinner Årets hållbarhetspris 2018

Motiveringen lyder:

Vinnaren av Årets hållbarhetspris har som ny aktör i Västerås snabbt flyttat fram positionerna i sin bransch. Med ett genomtänkt hållbarhetsarbete är de samhällsbyggare med höga ambitioner för framtida generationer. Målmedvetet skapar årets pristagare boendemiljöer där människa och miljö står i centrum.

Läs mer om priset i vårt pressmeddelande

Neptun
Neptun Västerås